עץ חיים/שער יא

שער י"א, שער הרביעי בהיכל שני, שער המלכים, ובו י"א פרקים: