עץ חיים/שער נ

< עץ חיים(הופנה מהדף עץ חיים-שער נ)

שער נ', שער "העשירי" בהיכל השביעי, שער קיצור אבי"ע, ובו י' פרקים: