עץ חיים/שער כח

שער כ"ח, שער השנים עשר בהיכל החמישי, שער העיבורים, ובו ה' פרקים: