עץ חיים/שער מ

< עץ חיים(הופנה מהדף עץ חיים-שער מ)

שער מ', שער השביעי בהיכל הששי, שער פנימיות וחיצוניות, ובו ט"ו דרושים: