עץ חיים/שער מז

שער מ"ז, שער השביעי בהיכל השביעי, שער סדר אבי"ע, ובו ו' פרקים: