עץ חיים/שער טו

שער הי"ד, שער השני בהיכל הרביעי, שער הזווגים בזווג דאו"א ומצות שלוח הקן, ובו ו' פרקים: