עץ חיים/שער ד

< עץ חיים(הופנה מהדף עץ חיים-שער ד)

שער הרביעי ובו חמשה פרקים: