עץ חיים/שער לה

שער ל"ה, שער השני בהיכל הששי, שער הירח, ובו ה' פרקים: