עץ חיים/שער יד

שער הי"ד, שער הראשון בהיכל הרביעי, שער אבא ואמא, ובו י' פרקים: