עץ חיים/שער יט

שער הי"ט, שער השלישי בהיכל החמישי, שער אורות ניצוצין וכלים, ובו י' פרקים: