עץ חיים/שער כו

שער כ"ו, שער העשירי בהיכל החמישי, שער הצלם, ובו ד' פרקים: