עץ חיים/שער הכללים/ט

פרק ט - זמני גדלות נוקבא דז"אעריכה

ועתה נבאר בחינת נוקבא דז"א בג' זמנים דז"א --

  • כשהיה בעיבור תלת כלילת בתלת.
  • וזמן יניקה.
  • ועיבור שני דגדלות ז"א.

מה היתה אז הנוקבא?

והנה כבר ידעת כי אריך אנפין הוא נשמה לכל האצילות ומתפשט ומתלבש בכולו. וכבר ביארנו כי אבא ואמא הם עד חצי ת"ת דאריך אנפין וזו"ן משם ולמטה. והנה בעיבור ראשון דתלת כלילת בתלת, כבר ביארנו כי גם אריך אנפין עצמו העלה נה"י וחצי ת"ת תחתון שלו ונכללו בחצי ת"ת עליון ובחסד גבורה שלו, ואז נכלל ז"א גם כן ג' כליל בג'. ואז נוקבא -- שהיתה נקודה לבד -- נגדלה כשיעור יסוד דז"א הנקרא "ישראל". וכבר ידעת כי היסוד נקרא "רובע ישראל", פי' רביעי של ת"ת הוא מדת היסוד, כי שיעורה דגופא ד' בריתות הוא, והמלכות היתה רביעית היסוד, וכשנתעלו ועלו יסוד ומלכות ונכללו למעלה בחצי ת"ת כנ"ל -- הנה היסוד נגדל ונעשה כמדת ת"ת עצמו ונגדלה מלכות כמדת היסוד כולו שהיה בתחלה רובע ישראל, רביעית הת"ת.    ואח"כ ביניקה נגדלה המלכות כמדת הת"ת ממש. אח"כ בגדלות המוחין נתגדלה גם היא ונעשה פרצוף שלם.

ודע כי מחצי ת"ת דאריך אנפין עד סוף היסוד דאריך אנפין נעשה נשמה לז"א. ומעטרת יסוד דאריך אנפין נשמה לנוקבא דז"א. נמצא כי אריך אנפין מתפשט ומתלבש בכל אצילות כולו, ואור אין סוף עובר בתוך אריך אנפין ועליו נאמר (נחמיה ט, ו) "ואתה מחיה את כולם", כי הוא מחיה כל העולמות בהתלבשו בתוכם כנ"ל:


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל