קבא דקשייתא

מחבר:יואב יהושע וינגרטן

קבא דקשייתא
מחבר יואב יהושע וינגרטן
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה קבא דקשייתא


קונטרס קבא דקשייתא

ובו ק"ג קושיות בש"ס ופוסקים
עם הגהות על הש"ס וראשונים
מן הגאון הנודע כקש"ת יואב יהושע בן הרב נתן נטע זצ"ל (וינגרטן)
ששירת בקודש אבדק"ק קינצק
(חי תר"ה-תרפ"ב)

(נדפס בסוף ספר חלקת יואב)
  • (הקונטרס "קבא דקשייתא" כולל מאה ושלש קושיות בעניינים שונים בש"ס, בגימטריא "קבא")

תוכן ענייניםעריכה