שיחות הר"ן

נדפס לראשונה בשנת ה'תקע"ה יחד עם הדפסה ראשונה של סיפורי מעשיות .בכרך זה אחר הסיפורים מופעים הטקסטים הידועים היום בשם "שבחי הר"ן" (אך תחת הכותרת הדפים "סיפורי מעשיות"), שיחות הר"ן (רק עד ס' ק"י ,תחת כותרת הדפים "ליקוטי מוהרן"), וגם השמטות ותקונים ל-ליקוטי מוהר"ן.