אור החיים/פרשת מקץ

פרק מא

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ס (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק ע (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק עט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פסוק פט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מא

פרשת מקץ

(א) ויהי מקץ. טעם אומרו לשון צער. כי עתה יתחיל לסובב סיבת גלות מצרים. והגם שהגלות כבר נגזרה גזירתו משנים קדמוניות, הלא אמרו רבותינו כי לא נגזר שיהיה במצרים שהוא כור הברזל, וכמו שכתבו התוס' במס' שבת (י ב) וכמו שכתב הראב"ד (פ"ו הל' תשובה) כי המצרים הוסיפו לצער יותר ממה שאמר הכתוב ועבדום וענו וגו':

עוד אמר לשון צער לצד בשורת רעב כי הקדוש ברוך הוא כביכול לו צר בצרת עולמו, וצא ולמד ממה שדרשו ז"ל (מגילה י ב) בפסוק (שמות יד כ) ולא קרב זה אל זה וגו':

עוד ירמוז לצערו של אותו צדיק שנתעכב עד ששלמו ב' שנים אחר חלומו של שר המשקים כי אז היה לו לצאת כאומרם ז"ל (ב"ר פ' פ"ט) וז"ל בשביל שאמר כי אם זכרתני והזכרתני ניתוספו ב' שנים, הרי שהוסיפו לו ב' שנים בצער, ותמצא שאמרו ז"ל (שם) ויהי מקץ קץ שם לחושך. ולפי זה יכוין על זה הדרך ויהי מסיבת קץ שהוא יצר הרע שנקרא קץ כל בשר והוא סיבה לצערו של צדיק שנתים ימים. ובזה הרווחנו גם כן תחלת זה החשבון של שנתים שהוא לחלומו של שר המשקים שהיה זמן זכירת יוסף לטובה, וטעם ב' שנים בשביל שאמר זכרתני והזכרתני כנגד כל זכירה מנע ה' זכרונו בראש השנה שהוא זמן הזכרון:

עוד ירמוז באומרו מקץ שנתים לומר שהיה בזמן עצמו שחלמו שר המשקים ושר האופים שהוא זמן שהחלום יגיד דבר צודק ולא ידבר שוא:

ופרעה חולם. הנה לצד שהיא תחלת ההודעה היה צריך לומר חולם פרעה או ויחלום פרעה. אכן הכתוב מוסב אל ענין ראשון שספר בפרשה שקדמה חלומו של שר המשקים לענינו הוסיף לומר ופרעה גם כן חולם. והכוונה בזה כי אם שר המשקים לא רצה לזוכרו על ידי חלומו עשה ה' שגם פרעה יחלום ובזה נתחייב בעל כורחו לזוכרו. ושיעור הכתוב הוא על זה הדרך ולא זכר שר המשקים ויהי מקץ וגו' ופרעה גם הוא חולם וגו' וידבר שר המשקים בעל כרחו לאמר וגו' ושם אתנו וגו' ויפתר לנו וגו':

עוד אפשר שיכוין לומר כי שנתים ימים ופרעה חולם בתמידות חלום זה אלא שלא היה יודע שחלם ולסוף שנתים חלם ולא שכח:

עוד ירצה באומרו ופרעה חולם לומר שגם פרעה עצמו הרגיש בחלומו כי היה חולם חלום לצד ראותו דברים מופלאים כאשר אבאר הרגיש כי אין זה מהדברים ההווים בעולם ואין זה אלא חלום וכוונת הכתוב בהודעה זו היא להגיד סימני החלום אשר יצטדק, והוא כאשר ירגיש האדם בחלום כי הוא שלם בדעתו להבחין דבר עד שישכיל לדעת דברים שלא יתכן היות בהקיץ וירגיש כי הוא חולם זה יגיד כי אין חלומו בלבול הדעת וערבוב השכל ורוחות יתעללו בו אלא מודיעים אותו עליונים למעלה עתידות:


(ב) מן היאור עולות וגו'. היה לו לומר עולות שבע פרות מן היאור כי מן הראוי יזכיר העולה ואח"כ מקום שעולה משם. ואולי שיכוין לומר כי כל הוייתן היתה מן היאור. ולזה הקדים המהווה ואחר כך המתהווה ממנו, ולזה אם היה אומר והנה שבע פרות עולות מן היאור יהיה הנשמע כי הפרות עברו דרך היאור ועלו ממנו ולא מהיאור נמצאו, לזה אמר מן היאור עולות שבע פרות לומר שממנו נמצאו, ומזה הרגיש גם כן כי הוא חולם חלום וכמו שפירשתי בפסוק (א') ופרעה חולם. וטעם שהראוהו מראה זה להגיד כי מהיאור עצמו יתהוו ב' הדמיונות, והוא שפתר יוסף שהם שבע שני שבע ושבע שני רעב ושניהם הם מתהוים מהיאור עצמו אם יעלה או לא יעלה ולזה ראה בחלום כי הפרות הוויתן היתה מהיאור:

(ג) עולות אחריהן מן היאור. פירוש על אופן שכתבנו שכל מציאותם מן היאור היה. והגם שלא אמר מן היאור עולות כמו שאמר בראשונות סמך על אומרו תיבת אחריהן שהוא כסדר הראשון שמהיאור הוא התחלת הוויתן:


(ז) וייקץ וגו' והנה חלום. אולי כי בחלום השבלים לא הכיר בו בחלומו כי היה חולם והיה חושב שהיה בהקיץ לרוב בהירות הדבר והכירו בלא בלבול כדרך החולם, אלא אחר שעמד משנתו אז הכיר למפרע כי היה חולם, והוא אומרו וייקץ פרעה והנה מצא עצמו כי חלום היו הדברים ולא בהקיץ:


(ח) ואין פותר אותם וגו'. אמר אותם לצד שהיו ב' חלומות, והגם שאמר הכתוב לשון יחיד את חלומו, כשבא להודיע כי לא מצא פותר דקדק לומר אותם שכל ב' החלומות אין פותר להם. ואומרו לפרעה ללא צורך, נראה לומר שיכוין הכתוב באומרו לפרעה כי דבר ידוע הוא כי שם פרעה אינו שם העצם אלא שם המלכות, ולזה תמצא שדבר אליו שר המשקים פרעה קצף וגו' ואין מהמוסר שיזכיר שם המלך בפניו כסדר זה אלא ודאי שהוא שם המלוכה, וכן אמרו ז"ל, (רש"י תהלים ל"ד) ומעתה בא לתת טעם למה לא נתקבל פתרונם אצלו, כי לצד שהחלום היה למלך ואמרו ז"ל (ב"ר פ' פ"ט) כי חלומות המלכים יגידו דברים הנוגעים לכללות המלכות, והדעת כן נותנת, והם לא היו פותרים פתרון שנוגע למלכות אלא פתרונים של הדיוטות. ורז"ל (שם) אמרו לפרעה שלא היה מתקבל פתרונם לו, ודבריהם היו נשמעים אם היה אומר ואין פותר וגו' לו:


(ט) וידבר שר וגו' לאמר וגו'. טעם אומרו לאמר, גם אומרו את ולא אמר אל. ואולי שלא דיבר אליו לנוכח אלא לחכמי מצרים לאמר לפרעה, ולזה תמצא שכל דבריו הם דרך נסתר לא לנוכח, פרעה קצף ויתן לשון נסתר:

עוד ירצה באומרו לאמר את חטאי על זה הדרך שלא תחשוב שאני זוכר את אשר עבר עלי מיסורי המלך אלא אדרבה אני אומר פחיתותי וגרעוני כי אני הוא החוטא, והוא אומרו לאמר את חטאי וגו'. ודקדק לומר היום כי הוא עת הצורך כי זולת זה היה מעלים זכרון מעשיו הפחותים, גם בזה נתן טעם למה שלא הודיע הדבר מקודם כחיוב המוטל על קרובי המלך להודיע דבר חדש כזה, כי לא היה להזכיר עוד שגיונו, ואמר חטאי לשון רבים לומר כי חשוב בעיניו את אשר כבר עשוהו לחטאים רבים. או אולי שנתכוין לרמוז גם לחטא זה שמנע ההודעה עד עתה לזה אמר לשון רבים חטאי:


(טו) ופותר אין אותו. פירוש שהיו לו פותרים אלא שלא היה צודק החלום על פי הפותרים, והוא אומרו ופותר אין אותו והכוונה בזה שיפתור פתרון שיצטדק עם החלום:

ואני שמעתי וגו'. צריך לדעת אומרו לאמר. עוד אומרו תשמע פשיטא שלא יפתור קודם שישמע והיה לו לומר שמעתי עליך פותר חלום. אכן הכוונה היא שנתחכם פרעה לחייב יוסף לפתור החלום מבלי תת אמתלאות, ובא בטענה לומר כי הוא יוסף פיו העידו כי הוא פותר חלומות, ומעתה לא ימנע מחלוקה או יפתור חלומו של פרעה או יתחייב על אשר רימה בני אדם שהוא פותר ואין בפיהו נכונה, והוא אומרו ואני שמעתי עליך לאמר פירוש שאתה אומר תשמע חלום לפתור אותו, כמו שכן היה אחר האמת שאמר לשר המשקים ושר האופים (מ' ז') ספרו נא לי וגו', ומן הסתם שר המשקים הודיע הדברים כמות שהם לפרעה או פרעה בחן כי לא יגידו שריו חלומות לנער עברי עבד אם לא ששאל הוא להגידו, ומעתה יתחייב לפתור חלומו של פרעה לצדק דבריו:


(טז) ויען יוסף לאמר וגו'. פי' השיבו למה שטען בתיבת לאמר כי הוא אומר לשמוע חלום לפתור, בלעדי לא היו כן הדברים, ומה שאמר הוא כי אלהים ימציא פתרונים לחלומות על יד בני אדם כמו שמצינו שכן אמר יוסף לשר המשקים ושר האופים (שם) הלא לאלהים פתרונים פי' לא יחסרו הפתרונים ואמר ספרו לי אולי ימצא פתרון ולעולם אינו מייחד עצמו לומר כי הוא מפשר חלומות, וכמו כן הוא אומר לו אלהים יענה וגו'. והוצרך לומר יענה שלום, נתכוון לומר לו שלא יקפיד אם יהיה פתרון החלום מגיד רעתו כי מה' מענה דבר ולא יקפיד לומר כי החלומות הולכים אחר הפה, ונתן טעם באומרו שלום פרעה כי המלך ישתנה בדבר זה, ולזה אם יגיד רע לא ממנו יצאו הדברים, וכמו כן הוא אומרו עתה אלהים יענה את שלום פרעה:

עוד ירצה באומרו אלהים יענה כי אין סדר אופן פתרונו כסדר פתרון בר הדיא (ברכות נו א) וכיוצא בו שיטה החלום לאשר יחפוץ אלא אמיתות משמעות הדברים, ולזה אמר אלהים וגו':


(כה) את אשר האלהים וגו'. יתבאר על דרך אומרם ז"ל (ברכות נה א) ג' דברים הקדוש ברוך הוא מכריז עליהן והם שבע ורעב ופרנס, והוא אומרו את אשר האלהים עושה בכבודו שלא על ידי שליח הגיד וגו', שבע אלו שני שבע. רעב אלו שני רעב. פרנס ירא פרעה איש וגו'. והגם שלא אמר לו מי זה האיש, אף על פי כן אחר האמת תמך גורלו במה שמנע הפתרון מכל חכמיו וגילה לו את יוסף על ידי שר המשקים שספר לו העובר עליו ונתגלגלו הדברים ונתגלה לו יוסף וישיתהו על ארץ מצרים. ואומרו הגיד לפרעה פי' שיש סיפוק בידו לעשות תיקון כמו שאמר לבסוף (פסוק ל"ג) ירא פרעה וגו' וחמש וגו':


(כז) יהיו שבע שני רעב. טעם שלא אמר כן על שבע שני שבע, לצד שגם בימים ההם היו שני שבע ואין דבר חדש כל כך אלא שיתרבה השבע כאומרו (כ"ט) שבע גדול שהחידוש הוא היות השבע גדול, לזה לא אמר אלא דבר חדש מופלא שהוא שני רעב:

עוד נראה כי לצד שהשבע אינו אלא לצורך תיקון שני רעב כמו שגילה לבסוף שצוה ללקט תבואות שני שבע לשני רעב, לזה לא הזכיר אלא שני הרעב כי הוא עיקר הודעת החלום אליו:


(כט) הנה שבע שנים וגו'. דקדק לומר בכל ארץ מצרים ב' פעמים ולא אמר בארץ סתם כמו שאמר בסמוך, לומר כי השבע אינו אלא בארץ מצרים אבל הרעב הוא בכל העולם, ולזה כשאמר וכלה הרעב לא אמר ארץ מצרים בלבד אלא את הארץ בין ארץ מצרים בין שאר הארצות, וכמו שכן היה דכתיב (פסוק נ"ו) והרעב היה על כל פני הארץ, ובשבע אמר הכתוב (נ"ג) ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים הרי זה מגיד כי לא היה שבע אלא בארץ מצרים שאם לא כן לא היה צריך לומר אשר היה בארץ מצרים, והודעת דבר זה ליוסף היתה ממה שראה כי הפרות היו כל כך דקות ורעות מזה דן שאם היה השובע בעולם לא היו במצרים כל כך בשבע שני הרעב כי יביאו לחם משאר הארצות אלא ודאי שהרעב הוא בכל העולם ובזה אין מפלט להם, והשבע אין לו ממה להוכיח כי יהיה בכל הארצות:


(לב) ועל השנות וגו'. רמז לב' דברים על הכפל ועל השינוי שלא בא החלום ב' כחלום ראשון שבע פרות וגו' שאז יחשוב כי דמיון הראשון עשה רושם בדעתו ועלה על משכבו ב' פעמים, ולכן בא החלום בסדר חדש שבע שבלים וגו' הרי זה בא ללמד כי נכון הדבר ומעם האלהים בא אליו החלום ולא דמיון כוזב:

ואומרו וממהר האלהים וגו'. פירוש מה שבא החלום כפול בלילה אחת ולא בא בב' זמנים מרוחקים לומר אליו שהזמן קרוב הוא ולא לזמנים רחוקים יגיד:


(לג) ועתה ירא וגו'. טעם יוסף שנעשה יועץ למלך והוא לא בקש ממנו אלא פתרון החלום, כי בא לתת לו טעם אשר הראהו ה' את אשר הוא עושה כי הוא כדי שיפקד פקידים וגו'. עוד להיות שהראוהו בחלום שבלעו הפרות הרקות לפרות הבריאות זה יגיד כי יתפרנסו שני רעב משני שבע, ולזה אמר ירא פרעה וגו':

איש נבון וחכם. לדעת אופן אוצרות התבואה לבל תרקב וזה מהתבונה. ואומרו וחכם שיודע כלליות החכמות לדעת חכמת התשבורת וההנדסה והמספר, והקדים נבון כי הוא דבר המעכב יותר כדי שתתקיים התבואה:


(לד) יעשה פרעה. כוונת הדברים הם כי השכיל יוסף שטעם החלום הוא לצד כי ה' מביא שבע שני שבע בשופע יותר על שאר השנים כדי שתהיה התבואה לשבע שני רעב וזולת הודעת החלום כשתבוא תבואת שנה ראשונה מרווחת אז כשתבוא שנה שניה יתרשלו זורעי תבואה כי יאמרו הרי עשתה תבואה שנה ראשונה לשלש שנים, וגם לצד הריבוי תזול התבואה ויתעצלו מטרוח בחרישה וזריעה ומכשיריה, וגם הזורעים בשנה שניה כשיתברך יוסיפו עוד להתעצל מלזרוע עוד, ומה גם בעבור שלש או ארבע שנים הן לא יעשה עבודה בשדה לזרוע ולחרוש, אשר על כן הודיע אלהים כי מה שהוא נותן ביותר בשנים אלו הוא למזון שבע שני הרעב, ולזה אמר לפרעה יעשה פרעה ויפקד וגו' פירוש שישתדל הוא במעשה זה וגם יעשה לאחרים כדי שלא יתעצל אדם בדבר זה בהכנת שבע שני השבע לזרוע בכל היכולת, וחמש פירוש יזרזם לבלתי התרשל מטעם ראות הדבר מרובה ביותר. או יאמר וחמש שיקח הוא מכולן חמישית לפרעה, הגם שהמשפט הוא מעשר (ש"א ח' י"ז) יקח בשנים אלו חמישית בשכר הודעת הדבר ממנו, וגם שיעשה עמהם חסד שכל התבואה שתהיה לפרעה לא נשלח בה יד אלא תהיה עומדת לפרנסתם למוכרה להם בשני הרעב כאומרו והיה האוכל לפקדון בזה רמז למה שכתבנו כי לא ישלח יד בה גם שלא ימכור מהתבואה לזולת בשני רעב עד שיקדמו הם לקנות צורכם וכמו שאפרש בפסוק שאחר זה:


(לו) לשבע שני הרעב אשר וגו'. פירוש קודם כל דבר יהיה סיפוק ארץ מצרים לפרנס רעבונם ואחר כך לשאר ארצות, והוא אומרו אחר סיפור רעב מצרים ולא תכרת הארץ וגו' כאן כלל כל הארץ:


(לח) הנמצא כזה וגו'. טעם שלא אמר הנמצא איש אשר וגו' כזה, כי אז היה נשמע כי נמצא איש אשר בו רוח אלהים אלא שאינו בדומה ולא כן נתכוון לומר אלא שלא נמצא מין זה שיש בו רוח וגו' לא ממנו ולא מקצתו:


(לט) אין נבון וגו'. פי' אין נבון וחכם שיהיה ראוי לעשות דבר זה כמותך שאתה יש בך רוח אלהים כמו שאמר למעלה שהוא יותר מנבון וחכם:


(מג) אברך ונתון וגו'. פי' ב' דברים אלו היו קוראין לפניו להודיע ולהשמיע כי הוא השליט בארץ מצרים כמלך:


(מד) אני פרעה ובלעדיך וגו'. פירוש המלכות היא שלי כי פרעה שם מלכות יגיד ובלעדיך לא ירים וגו', פי' אחריו תהיה מעלתו שבלעדיו לא וגו' ולזה אמר בתוספת וא"ו להיות שקדם הזכרת מעלתו באומרו אני פרעה כמו שפירשתי:


(מו) ויעבור בכל ארץ מצרים. פי' לדעת שדותיה לדעת את אשר יכין עשות וגם אוצרותיה להכין מקומות הצריכין לאצור וההכנות כפי תבונותיו:


(מח) ויקבוץ את כל וגו'. לפי מה שפירשנו בפירוש (פסוק ל"ד) וחמש את וגו' שיטול החומש יהיה פירוש אומרו ויקבוץ את כל אוכל פי' הנוגע לחלק המלך כרשום בדברי יוסף, ולכשנפרש אומרו וחמש ויזרז אפשר לפרש אומרו ויקבוץ את כל כפשטו שהיה קונה כל התבואה שעשתה השנה ביותר על השנים, כי לצד שהוא דבר יתר לזורעי אדמה ימכרו הנותר:


(מט) עד כי חדל וגו'. פי' חדלו לספור אוצרי התבואה אשר ליוסף לצד כי אין מספר מהמביאין שלא היו סופרים לצד טורח שבת מדהבה ולא מדדו את אשר יביאו, והגם שהיו מביאין חומש למה שפירשנו באומרו וחמש, אף על פי כן היו מחלקים התבואה לה' חלקים ונותנים חלק אחד ולא היו יודעים כמה עולה לחשבון המובא, וזה הוא שיעור הכתוב עד כי חדל סופרו של יוסף לספור כי אין מספר לתבואה מהמביאין ויצטרך לספור הפרט ולצרף החשבון לזה חדל לספור:


(נ) וליוסף יולד וגו'. קשר הכתוב עם שלמעלה ממנו. לומר השגת הטוב של יוסף בז' שני שבע כי מלבד כי צבר בר הרבה והצליח גם כי נזכר לטובה בבנים, וקריאת שם בניו כן יגיד כי הוא שבע רצון כי נשהו ה' כל עמלו והפרהו ה', ופריה זו כוללת בנים ועושר וכבוד:

בטרם תבא שנת וגו'. במסכת תענית (יא א) דרשו ז"ל מכאן שאסור לשמש מטתו בשני רעב. ובהכרח לומר שדרשתם היא באם אינו ענין ליוסף שהרי הוא עדיין לא קיים פריה ורביה ואמרו שם בש"ס בפירוש שחשוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעב ולא מצינו שהיו ליוסף בנים קודם אפרים ומנשה וכפי הדין אפילו בשבע שני רעב היה לו לשמש, אלא שהכתוב נדרש באם אינו ענין. ומעתה לא קשה מה שהקשו התוס' שם מיוכבד שנולדה בין החומות ששמש לוי בשני רעב כי כשירדו אבותינו מצרימה היתה שנה שניה לשני רעב, ונדחקו לומר שמדת חסידות שנו ולוי לא היה חסיד בדבר זה, ואין נראין דבריהם לא במה שאמרו מדת חסידות כי מכתוב דרשו לה, ולא במה שיצא מדבריהם כי לוי לא היה חסיד העידה עליו התורה (ברכה לג ח) לאיש חסידך כי הוא היה חסיד שבשבטים, והגם שעל זרעו הוא אומר הענפים יגידו על השורש, וקושית התוס' אינו קושיא, כי דרשת חכמים היא באם אינו ענין ולוי לצד שהיה חסר נקבה לא נמנע מלשמש מטתו כהלכה (יבמות סא ב אהע"א סי' א'). ועוד לא אמרו איסור דבר זה אלא לצד צער ישראל ולא לצד צער האומות כי ירעבו כי לא מעלין ולא מורידין, ואז לוי אין חיוב למנוע עצמו לצד צרת האומות כי יעקב היתה לו תבואה כאומרם ז"ל (תענית י ב) ולא היה שולח בניו לשבור בר אלא לצד מראית העין דכתיב (מ"ב א') למה תתראו. והגם שאמרו (ב"ר פ' צ"א) ששלמו שערי מכדא זה היה אחר שנה ראשונה. אבל שנה ראשונה ודאי שהיה להם תבואה, ולזה היה מותר לו לשמש, ובשביל יוסף אין להם למנוע עצמן בשביל חשש רעב יחיד, ויוסף אם לא היה טעם שהיה חשוך בנים אפשר שהיה נמנע לצד חשש אביו ואחיו כי ירעבו והם רבים:


(נד) ותחלינה וגו'. כאשר אמר יוסף הוצרך לומר כאשר אמר יוסף, שבזה נתאמתו דבריו בפתרון החלום יותר, כי מקודם יאמר האומר כי מקרה היה שבאו שני השבע, אבל כאשר שלמו שבע שני שבע והתחילו שני רעב אז צדקו דברי יוסף:

או ירצה על זה הדרך ותחלינה שבע וגו' ותאמר איך ירגישו בהכר הרעב בתחילת שנת רעבון אחר כל השבע וכל אחד אוצרותיו מלאות בר לא יוכר הרעב תיכף, לזה פירש הכתוב כאשר אמר יוסף פירוש שאמר להם (ל"א) ולא יודע השבע בארץ פי' יאכלו ולא ישבעו, ודבר זה הוכר בהתחלת השנה:


(נו) ויפתח יוסף את כל. טעם שפתח כל האוצרות ולא הספיק בצריך. נתכוון לבדוק בכולן לדעת את אשר יקדים למכור ואת אשר יוכל להתעכב יותר ולא יפסד:

עוד להיות שאוכל שדה העיר [אשר] (נתן) סביבותיה [נתן בתוכה] לזה נתחכם ופתח כל האוצרות שבכל מקום ומקום כדי שכל עיר ועיר תהיה סמוכה על מה שלפניה ואינו דומה מי שיש לו פת בסלו. גם לא יצטרכו לטרוח להביא כולן ממקום אחד. גם אולי שנתכוון לפתוח כולן כדי כשיראו אנשי העיר כל הריבוי לא ירעבו כי הרעבון יכנס בלב אדם כשיראה שיש מחסור, וכשיראו כל אוצרות הנפתחות יתקרר חום הרעב שבלבם בוער, ואף על פי כן מודיע הכתוב ויחזק הרעב ולא הועיל בהם לצד חוזק הרעב:

פרק מב

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ס (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק ע (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק עט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

פסוק פט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מב

(ב) ונחיה ולא נמות. טעם הכפל, נתכוון לומר כי אם לא יעשו כן יתחייבו בנפשם בדין העליון ונמצאים מתים בעולם הזה ונידונים לעולם הבא, ובהשתדלותם בדבר יחיו בעולם הזה ולא ימותו לעולם הבא:

או ירצה על זה הדרך ונחיה או לפחות ולא נמות, והכונה היא שאם ישיגו לשבור ברבוי ושופע יחיו כדרך החיים ואם לא ישיגו המספיק ישיגו לפחות הצלת נפשם ממות ברעב:


(ג) אחי יוסף. פי' נתנו דעתם על האחוה לפדותו:

עשרה אולי הלכו כולן לחשש הרגיל בשני רעב כי תרע עין אדם ברעהו ועל פת לחם יפשעו לגזול ולהרוג איש אחיהו, לזה הלכו כולם כדי שאיש את אחיהו יעזורו, וגם בנימין היו רוצים להוליכו עמם אלא שיעקב לא רצה, והוא אומרו ואת בנימין לא שלח וגו', הא למדת שזולת טעם זה גם אותו היה שולח עמהם:

עוד נראה שלא היה מוכר יוסף אלא דבר קצוב לכל אחד, ונתחכם בזה לב' דברים, א' נגלה וא' נסתר, הנגלה כדי שלא יתתגר אדם בתבואה, ויש בזה שבח לו ושבח לקונים, שבח לו כדי שישתכר הוא בכל עליית השערים, ושבח לקונים כי הוא לא יעלה השער ביותר, ואחד נסתר כדי שיבואו כל האחים אצלו כמו שכן היה כי באו כולן לקנות כל אחד הקצוב:


(ה) ויבואו בני ישראל וגו' כי היה הרעב וגו'. הוצרך לחזור לומר כי היה הרעב וגו'. נתכוון לתת טעם להבאים שלא תאמר היכן הוזכרו הבאים לומר בתוכם, לזה אמר כי היה וגו' וישנם לבאים. עוד נתכוון לומר שנתחכמו להחביא עצמם ובאו בתוך אותם שבאים לשבור מטעם שהיה הרעב בארץ כנען שבזה לא יכנסו בחשד מרגלות שחשדם יוסף, וזה שיעור הכתוב ויבואו בני ישראל ודרך ביאתם היתה בתוך הבאים שביאתם היא כי היה הרעב וגו':


(ו) הוא השליט הוא וגו'. פי' הגם שהוא השליט ואין דרך שלטון להתטפל במכירת התבואה ומה גם בכל כך טורח המופלא אף על פי כן הוא המשביר לכל עם הארץ וטעמו כמוס עמו להכיר ברדת אחיו:


(ז) וירא יוסף את אחיו. פי' ראה אותם בראיית אחים והכיר אחוה להם אלא שאליהם היה מתנכר, והוא אומרו ויתנכר אליהם פי' למה שהם אינם מכירים אותו לא יקפידו על דברו אליהם קשות כי הוא להם איש נכרי, ועשה כן להביא בנימין כמו שגילה לבסוף, גם לבחון בהם באמצעות המתגלגל לידע מחשבותם אליו באותו מצב, ונתגלה לו כי מתחרטים הם על אשר כבר עשוהו ולחטא יחשבוהו:


(ח) ויכר יוסף וגו'. פי' הגם שהוא הכירם לצד שהניחם בחתימת זקן ומטבע אנושי כשתולד הידיעה בלב א' מהשנים גם בלב השני יתעורר בחינת הזכרון כי הלבבות יגידו סודות נעלמים כאומרם (משלי כז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, וידקדקו בעינים במצח בדיבור והידיעה הולכת וגדלת עד שישלים הבחון, אף על פי כן מודיע הכתוב שהם לא הכירוהו, והטעם לצד ראותו ברום המעלות החליטו הבחינה והרחיקו מלבם מחשוב דבר זה:


(ט) ויזכור יוסף וגו' ויאמר אליהם מרגלים וגו'. פי' לצד שזכר החלומות אשר חלם להם כפי האמת והם חשדוהו כי שקר בפיו ואומר מה שהוא מקוה להתגדל עליהם, גם הוא נתכוון לכפר עונם ויאמר להם מרגלים אתם לראות וגו' ואין בפיכם נכונה:


(י) ויאמרו לא אדני וגו'. פי' דבר זה אין מקום לחושדנו בו הגם שהיינו באים בלא סיבה, ועוד עבדיך באו וגו' פירוש סיבת ביאתנו הלא היא ידועה וגלויה:


(יא) כולנו בני איש וגו'. פירוש ובזה אין מקום לחשד ריגול כי המרגלים יבחרו להיות מענפים רבים, וכמו כן תמצא במרגלים ששלח משה, וגם ב' ששלח יהושע לא היו בני איש אחד כי כן דרך הבוחן בענין זה, ואומרו כנים אנחנו פירוש אחר שמודיעים עצמם יוצדק כי הם כנים כי הוא הפך משפט המרגלים שלא יודיעו עצמם מעצמם:

לא היו עבדיך וגו'. אמרו לשון עבר פירוש בביאתם לארץ. כי עתה אחר שהרגיש בהם אינם צריכין לומר שאינם מרגלים כי ודאי שלא ירגלו עוד. או יכוונו לומר שאחר שאמרו טענותיהם לשלול הריגול בהם אין מציאות לסתור טענותם ולחושדם ברוגלים אלא אם כבר היו מרגלים קודם, ולזה אמרו לא היו עבדיך מרגלים קודם ולזה לא יכנסו עתה בחשד:


(יב) ויאמר אליהם לא כי וגו'. פי' לא יאמנו דבריכם כי מעשיכם מוכיחים שבאתם לראות ערות הארץ, והטעם שנכנסו כל אחד בשער אחד כאומרם ז"ל (ב"ר פ' צ"א) שכל אחד מהשבטים נכנס בשער אחד וזה יגיד כי ערות הארץ באתם וגו':


(יג) ויאמרו שנים וגו'. פירוש טעם שנכנסנו בסדר זה כי אנחנו שנים עשר והאחד איננו לזה נתפרדנו וכל אחד נכנס בשער אחד אולי ימצא אחד ממנו את האחד שאיננו, ואומרו הנה הקטן את אבינו זה מופת חותך כי צדק יהגה חיכם כי אמרו דבר שיכול ליבחן:


(יד) הוא אשר דברתי. פי' שאין אני חוזר מדיבורי הראשון ועדיין הדיבור הראשון במקומו עומד, ואומרו לאמר פי' עודני אומר כן:

או יאמר על זה הדרך טעם עצמו שאתם אומרים כי באתם לחפש אחר אח האבוד הוא הדבר שנתכונתי בדברי שאמרתי לכם מרגלים כוונתי היא כדרך שאמרתם בפיכם שבאתם לבקש דבר בעיר, והוא על דרך אומרם ז"ל (שם) שאמר להם ואם לא יתנוהו לכם מה תעשו וגו' יעויין שם דבריהם, וגדר זה הוא נכלל בגדר הריגול כל שהם יועצים נגד יושבי העיר, ולדרך זה ידויק על נכון אומרו תיבת לאמר והבן:


(טו) בזאת תבחנו. פי' מתרצה בהבחנה זו הגם שאינה מספקת למה שהוכיח מדבריהם שאמרו שבאו להוציא יוסף כמו שכתבתי:

או ירצה שיוצדקו שבדרך רצון באו להוציא יוסף מיד הקונה אם יבא אחיהם הקטון ולבבו יבין את אשר יכוין:


(טז) שלחו מכם אחד וגו' והם לא עשו כן כי חששו לצרת אביהם על כלן:

ועוד שידעו נאמנה שלא ישלח בנימין, וצא ולמד כמה השתדלות עשו כולם יחד עד ששלחו בטענת כי יהודה ערב והוא יביאנו ואם יהודה וכל אחיו בבית כלא מה יהיה בטחונו של יעקב שישלח בנימין וערבו ערב צריך להוציאו מבית משמר:

או לעולם לא היה בדעתם להפרד בשום אופן כי היו יראים על הפירוד לבל יהיה אשם להיותו לבדו, ולא נתרצו לבסוף להניח אחד מהם אלא לצד שתלה להם הנסיון בזה כאשר אבאר בפסוק אם כנים וגו' ולא תמותו אז הוכרחו במעשיהם:


(יט) אם כנים אתם וגו'. יתבאר על דרך אומרם ז"ל בירושלמי פרק ח' דתרומות וז"ל תניא סיעת בני אדם המהלכים בדרך ופגעו בהם גוים ואמרו להם תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו נהרוג כולכם אפילו כולם נהרגין לא ימסרו נפש אחת מישראל יחדו להם וכו' ימסרו וכו' ע"כ. והוא אומרו אם כנים אתם פירוש אתם יודעים בעצמיכם אם האמת אתכם אחיכם אחד פירוש אחד מכם ולא יחדהו להם יאסר כי אין יראת מות לומר יהרגו כולם ולא ימסרוהו, ולדייק הדבר נתכוון לומר שאם אינם כנים אין להם רשות במשפט להניח אחד מהם כי כשלא יובחנו דבריהם משפט מרגל יש לו ובן מות הוא והרי הם כאלו מיחדים אותו מעכשיו למות ואין הדין כן אלא יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחד מהם. ולא תקשה הלא מצינו כי הוא לקח שמעון ואם כן הוי כיחדוהו, זה אינו כי אולי שהם ייחדו זה מהם:

או אפשר שאחר שהסכימו יחד לקחת אחד מהם קדם הוא ובחר שמעון לטעם כי הוא זוגו של לוי ופרד חבילתם:


(כ) ויאמנו דבריכם ולא תמותו. פי' שאם לא יעשו זה יגיד כי אתם מרגלים ולזה אינם יכולין להניח אחד מהם כי ודאי שימות ואין רשות להם לעשות כן אלא יהרגו כולם וכו', ומעתה יתחייבו מיתה על היותם מרגלים או ירצה לומר שלא ימותו ברעב כי ייטיב עמהם להמציא להם פרנסה והוא מה שאמרו לאביהם (פסוק ל"ד) ואת הארץ תסחרו:


(כא) ויאמרו וגו' אבל. תיבת אבל אין לה משמעות כאן. והמתרגם אמר בקושטא. וגם עליה דן אנכי למה הוצרכו לומר בקושטא:

עוד למה האריכו לשון לומר אשר ראינו וגו' ולא אמרו סתם, ועוד היה להם לומר אשר מכרנוהו שהוא תכלית העון, ואולי שנתכוונו לומר להיות שצדדו בטעם צרה זו אם הוא בשביל מכר יוסף ודחו טעם זה כפי מה שכתבתי למעלה (ל"ז כ') שכפי הדין דנוהו להריגה ואם כן המכר שעשו לו הוא אדרבה מדת החסד, ואם על שגרמו צרת אביהם אדרבה דבר זה יוסיף לו מכאוב ולא יעשה ה' יסורי עון צער אביהם בדבר שיגדל עוד צער על צערו, ואשר על כן לא מצאו עון ואמרו אבל אשמים וגו' אשר ראינו וגו' פי' שעל כל פנים היה להם לרחם עליו בראות אחיהם מתחנן על סכנת נפשו ונתאכזרו עליו ודבר זה מגונה לצדיקים לעשותו על כן באה וגו':

או ירצה על זה הדרך להיות שראו כולם יחד באו למשמר חשבו בדעתם בשל מי הרעה, ולהיות שמכר יוסף היה לאות בין עיניהם כשבאו לתלות בו מצאו סתירה לדבר מצד ראובן שנתפס עמהם והוא לא היה בתוך המוכרים, לזה הכריחו ואמרו אבל אשמים וגו' פי' הן אמת אם נאמר שהצרה באה בעד המכר יקשה לנו ראובן לא מכר אבל אשמים וגו' אשר ראינו צרת נפשו וגו' כשרצו לשלוח יד בו ובדבר זה היה ראובן שוה עמהם ההוא אמר (ל"ז כ"ב) השליכו אותו אל הבור ופשיטא כי יתחנן יוסף אליהם ביותר בהשליכו אל הבור לפחד הנפילה והבל הבור והנחשים ועקרבים גם למות שמה ברעב ובצמא ואין לך מיתה משונה כזו ויחנן קולו להם ולא שמעו לקול תחנתו ובזה יד ראובן עמהם, והוא אומרו על כן באה אלינו פירוש יחד הצרה, וכל זה כשנאמר כי דבריהם אלו היו כשהכניסום במשמר. וטעם שסדר הכתוב דבריהם באחרונה הוא לצד שלא רצה להפסיק תוך כל דברי יוסף, אבל אם נאמר שדבריהם אלו היו אחר שהסכימו לאסור אחד מהם והם יעלו לשלום כסדר הכתוב צריך לתת טעם למה לא נתעוררו לחוש לאשמת אחיהם עד עתה. ואולי כי קודם לא הרגישו וחשבו כי אדם בעל בחירה ורצון להרע ולא עון יוסף גורם כי לדעתם מחויב היה להם כמו שפירשנו במקומו (שם כ') מה שאין כן כשאמר להם אחיכם אחד יאסר וגו' ויעשו כן פירוש יחדו הם אחד מהם בזה נתעוררו מהנדמה כי הוא עון יוסף כמו שהם נתאכזרו על אחיהם לזה בא להם הצער בדרך זה שאסרו אחד מהם ביד איש נכרי. וכבר רשמתי בכמה מקומות כי העון יוליד בדמותו בצלמו בסוד אומרו (תהלים ס"ב) תשלם לאיש כמעשהו וכמו כן הדברים כאן שהכאיב להם לבם בצרת אחיהם, והוא אומרו אבל פי' אם היה המקרה זה בדרך אחר לא היינו מצדיקים שעל סיבת יוסף באה אלינו אבל עתה ודאי אשמים אנחנו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו:

ועוד היה להם לאות כיון שנתייחד שמעון דכתיב (כ"ד) ויקח מאתם את שמעון מזה ידעו כי דבר יוסף הוא הסובב כי זה הוא היועץ עצה רעה על יוסף דכתיב (ל"ז י"ט) ויאמרו איש אל אחיו ואמרו ז"ל (תנחומא ויחי) שהם שמעון ולוי:


(כב) ויען ראובן אותם וגו'. צריך לדעת איך יוצדק לומר מענה על זה, גם אומרו לאמר ב' פעמים גם אומרו וגם דמו וגו'. אכן הכוונה היא שבא להשיב למה שאמרו שהצרה באה על אשר לא רחמו על אחיהם בהתחננו וגו' ולטעם זה יכנס גם ראובן, לזה ענה ואמר, והוא אומרו ויען ראובן אותם לאמר כי הוא לא יחשבו לו עון על זה כי הלא אמרתי אליכם אל תחטאו בילד וגו', והגם שלא אמר להם כן בפירוש אלא ויד אל תשלחו בו השליכו אותו (ל"ז כ"ב) וגו', עם כל זה כוונתי היתה לאמר לכם אל תחטאו בילד, והוא אומרו לאמר אל תחטאו, וכמו שהעיד הכתוב באומרו להשיבו אל אביו:

ואם תאמר ועל מי סמך ראובן שיכירו אחיו כוונתו שכן היתה ואדרבה לדעתם עשו יותר רחמנות במכירתו מהניחו בבור כמו שכן אמר הכתוב (שם כ"ז) שאמר להם יהודה לכו ונמכרנו וגו' וידינו אל תהי בו ומה תרעומת מתרעם ראובן באומרו הלא אמרתי וגו' כיון שכדבריו עשו והוסיפו לרחם כנזכר. דע כי עיקר טענת ראובן היתה באומרו ויד אל תשלחו בו כמו שפירשתי שם שנתכוון להצילו מידי אדם שהוא בעל בחירה ורצון זה הוא עיקר הכוונה, וטענה זו צודקת גם כן לבל ימכרוהו לנכרים שמעשיהם מעשה בחירי, והמכר גם כן מכניסו בגדר סכנת מות מהנכרים, וגם שישנו בספק דבר רע. וצא ולמד מה שאמרו ז"ל (ב"ר פ' פ"ו) שקנה אותו פוטיפר למשכב זכור ועל זה נסתרס, והוא אומרו אל תחטאו אתם בילד לעשות בו דבר אלא השליכוהו אל הבור וממה נפשך אם הוא חייב מיתה חיות הנמצאות שם יהרגוהו ואם לאו יהיה לאות החיים מה שאין דבר זה בשליחות ידי אדם, ולא שמעתם פירוש לא הבינותם דברי, ומה שאמרו שהצרה באה על האכזריות ושלא קבלו התחננותו ולעולם בגוף המעשה לא עשו עולה לא כן הוא אלא גם דמו הנה נדרש כי חייבים הם בשליחות ידם בו ונתונים היו בסכנת מרגלים שהוא משפט מות, ולצד זה גם כן לא יכנס ראובן באשם עמהם כי הוא לא היה במכר, ומעתה ראובן נלכד להיות עמהם לבד, ובגמר הדרישה יתחייב המחוייב ויפטר הזכאי בדינו. וגם למה שפירשתי באומרו אבל אשמים שהתעוררותם היתה לצד תפיסת שמעון לבד יהיה פירוש הכתוב גם כן כדרך זה:


(כג) והם לא ידעו וגו' כי המליץ בינותם. פי' לצד שראו המליץ בינותם בשאר דברים חשבו כי אינו שומע לשונם:

או יאמר כי המליץ בינותם ואז לא היה להגיד לו:


(כד) ויקח מאתם את שמעון. פי' הם יחדו אותו ולקחו. או הוא ברר לעצמו, וכמו שכתבתי בפסוק (י"ט) אם כנים:


(כה) ולהשיב כספיהם. טעם שלא דבר הכתוב בשיעור שהתחיל לדבר וימלאו וגו' היה לו גם כן לומר וישובו, או היה לו לומר למלאות את וגו' ולהשיב, ואולי כי הממלא לא ידע השבת הכסף והנאמן ביתו הוא השיב, או צוה שיהיה המילוי בפרהסיא והשבת הכסף בהצנע. עוד נתכוון להקדים לומר למלאות כליהם בר ואחר שמלאו וגו' הוסיף לומר להשיב וגו' ולתת להם צדה וגו', והכוונה בזה כי לא רצה לומר הכל יחד כדי שלא תהיה עין הממלא צרה במילוי:


(כו) וישאו את וגו' וילכו. פי' שלא נתעכבו אלא שיעור שנשאו שברם ותכף הלכו, שאם לא כן לא היה צריך להודיענו שנשאו שברם וגו':


(לז) לאמר את שני בני וגו'. טעם אומרו לאמר במקום זה. נתכוין לומר כי לא הוציא מפיו דבר זה בפירוש משום קללת חכם (מכות יא א), אלא אמר דבור שהמובן ממנו הוא זה ולא הוציא מפיו בפירוש מיתת בניו. ואומרו את שני פי' שנים מהנמצאים כי ד' היו לו, ואומרו תמית תעניש, ומצינו עונש כזה כאומרם ז"ל (ויק"ר פ"ז) בפ' ובאהרן התאנף וגו'. וטעם שלא רצה ראובן לחייב עצמו אלא בב', לצד כי הוא עונש עליון שיהיה חסר מצות פריה ורביה, לזה לא שעבד אלא דבר שאינו מזיקו לעולם הבא, ולזה נתחכם יהודה כשראה שלא נתרצה אביו לדברי ראובן ואמר (מ"ג ט') וחטאתי לאבי כל הימים סכן עצמו גם בעולם עליון:

תנה אותו על ידי. אולי כי בטוח היה להיותו נקי ובר מעון יוסף כי לא יארע לו דבר בלתי הגון, לזה דקדק לומר תנה אותו על ידי ואני אשיבנו מה שאין כן שאר אחים כי הם אשמים במכירת יוסף:


(לח) כי אחיו וגו'. והוא לבדו. פי' בא לתת טעם איך הוא חש על ספיקו של בנימין מודאו של שמעון האסור במשמר מצרים בערבון וכשלא יביאו בנימין הנה הוא מחויב מות, לזה אמר כי לזה יש להקפיד כי אחיו מת מה שלא אירע כן לאחד משאר אחים, ועוד אין חסרונו כחסרון שמעון כי הוא לבדו נשאר יחיד לאמו מה שאין כן שמעון כי ה' אחים יש לו. ועוד ספק זה ספק מוכרע הוא, והוא אומרו וקראהו אסון ולא אמר אם יקראהו אסון וגו', ודקדק לומר בדרך אשר תלכו בה, רמז כי יוסף אחיו הלך בדרך שהם רגילים ללכת בה בתמידות מחברון לשכם ואף על פי כן טרוף טורף וכמו כן זה יש לחוש לו לאסון אפילו בדרך אשר אתם הולכים בו בתמידות בלא שום חשש:

פרק מג

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ס (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סח (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק ע (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק עא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: אור החיים על בראשית מג

פסוק עב (