משנה בבא קמא

(הופנה מהדף משנה מסכת בבא קמא)

מסכת בבא קמא: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא קמא · >>

פרקי מסכת בבא קמא: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

פרק ראשון (פרק "ארבעה אבות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שני (פרק "כיצד הרגל") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שלישי (פרק "המניח את הכד") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק רביעי (פרק "שור שנגח ארבעה וחמשה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק חמישי (פרק "שור שנגח את הפרה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שישי (פרק "הכונס צאן") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שביעי (פרק "מרובה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שמיני (פרק "החובל") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק תשיעי (פרק "הגוזל עצים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק עשירי (פרק "הגוזל ומאכיל") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :