פתיחת התפריט הראשיתשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם — יש מפרשים שמשפטו: מתי תשובו לתוכחתי? ומלת "מתי" האמור בפסוק שלפניו עומדת במקום שניים. או תהיה אות התנאי חסרה, ומשפטו "אם תשובו".

דבר אחר: עתיד עומד במקום ציווי, ובהפך: "שמור מצותי וחיה" (לקמן ד, ד).

ולמ"ד לתוכחתי, כמו למ"ד "אמרי לי אחי הוא" (בראשית כ יג). וטעם לתוכחתי, התוכחה שאני מוכיח אתכם. "ומה אשיב על תוכחתי" (חבקוק ב א), התוכחה שאתם מוכיחים אותי, וכמוהו "ושמחתים בבית תפלתי" (ישעיהו נו ז), "שמעה תפלתי ה'" (תהלים לט י).