פתיחת התפריט הראשי

נחמיאש על משלי א כאבראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר — טעם שערים, מפני העוברים והשבים. ויש מפרשים שמשפטו: בפתחי שערים או בעיר, והטעם, בפתחי שערים כשהשערים פתוחים, או בעיר כשהשערים סגורים.

תאמר — המ"ם בצרי במקום פתח.