פתיחת התפריט הראשינבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור — משפט הכתוב: נבלעם חיים ותמימים כיורדי בור. ופעמים תמימים כמו 'שלמים'.