פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תָּשׁוּבוּ לְתוֹכַחְתִּי הִנֵּה אַבִּיעָה לָכֶם רוּחִי אוֹדִיעָה דְבָרַי אֶתְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תָּשׁ֗וּבוּ לְֽת֫וֹכַחְתִּ֥י
  הִנֵּ֤ה אַבִּ֣יעָה לָכֶ֣ם רוּחִ֑י
    אוֹדִ֖יעָה דְבָרַ֣י אֶתְכֶֽם׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תשובו". שובו מדרכיכם וקבלו התוכחות ממני הנה אשים אני רוחי נובע בדברי' להשפיע לכם כמו שיהיו נובעים המים מהמקור כי הדברים המוחשים מעידים על החכמה אשר יצרם הש"י בה וזאת החכמה נובעת מהם תמיד כל מה שיפליגו החקירה בהם ובזה האופן אני מודיע דברי אתכם:

ביאור המילות

"תשובו. אביעה לכם רוחי", הוא מענין נביעה, והרצון בו אוציא לכם רצוני כאילו הוא נובע מפי או מלבי בדברי שאודיע אתכם, או יהיה הרצון בו הנה אשים לכם נובע השפע שלי:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תשובו לתוכחתי", תאמר החכמה להם שישובו מרוע דרכם,

  • א) בעבור התוכחה שתתוכח עמהם ותלמדם דרכי החכמה ואמתתה,
  • ב) "אביעה לכם רוחי", שרוח החכמה יהיה כמעין נובע בלבם ותלמדם את חוקיה ואמתיותיה,
  • ג) "אודיע דברי אתכם", שהוא העונש המיעוד לעוזב את החכמה וכמו שיבאר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לתוכחתי" - לשמוע תוכחתי.

"אביעה" - הלא אדבר לכם רוח פי, ר"ל, הלא אני מזהיר לכם בכל עת.

"אודיעה וגו'" - כפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"אביעה" - אדבר ,כמו (תהלים יט): "יביע אומר".

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)


תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם — יש מפרשים שמשפטו: מתי תשובו לתוכחתי? ומלת "מתי" האמור בפסוק שלפניו עומדת במקום שניים. או תהיה אות התנאי חסרה, ומשפטו "אם תשובו".

דבר אחר: עתיד עומד במקום ציווי, ובהפך: "שמור מצותי וחיה" (לקמן ד, ד).

ולמ"ד לתוכחתי, כמו למ"ד "אמרי לי אחי הוא" (בראשית כ יג). וטעם לתוכחתי, התוכחה שאני מוכיח אתכם. "ומה אשיב על תוכחתי" (חבקוק ב א), התוכחה שאתם מוכיחים אותי, וכמוהו "ושמחתים בבית תפלתי" (ישעיהו נו ז), "שמעה תפלתי ה'" (תהלים לט י).

<< · מ"ג משלי · א · כג · >>