פתיחת התפריט הראשיכי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנףכתרגומו: "ארי מגן פריסא מצדתא". והם הציידים לדמם של העופות [יארבו].