נחמיאש על משלי א ללא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתילא אבו לעצתי לקבלה, נאצו כל תוכחתי.