פתיחת התפריט הראשיבני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבותם — בי"ת בדרך בשב"א. והטעם, לא דייך שאין לך ללכת בדרך הידועה אתם, שהיא דרך ארוב דם, אלא בשום דרך בעולם אל תלך אתם, אלא מנע רגלך מנתיבותם.