נחמיאש על משלי א בלדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינהחכמה זו תלמוד תורה, ומוסר זו דרך ארץ, ויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ (משנה אבות ב ב). והאדם מגיע למעלת החכמה והמוסר על ידי מלמד, ולאחר שלימד חכמה, מתבונן בה מעצמו, כמעיין זה הנובע תמיד ממקורו; הוא שאמר: להבין אמרי בינה.