מקראות גדולות תהלים

(הופנה מהדף מ"ג תהלים נה)

מקראות גדולות לספר תהלים

ספרי אמ"ת: תהלים | משלי | איוב

ספר תהלים | מפרשי ספר תהלים

ספר ראשון:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא

ספר שני:
מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב

ספר שלישי:
עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט

ספר רביעי:
צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

ספר חמישי:
קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ

ספר ראשוןעריכה

מזמור אעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור בעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור געריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור דעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור העריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור ועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור זעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור חעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור טעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור יעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור יאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור יבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור יגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור ידעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור טועריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור טזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור יזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור יחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא

מזמור יטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור כעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור כאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור כבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב

מזמור כגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור כדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור כהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור כועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור כזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור כחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור כטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור לעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור לאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה

מזמור לבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור לגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור לדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור להעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

מזמור לועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור לזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ

מזמור לחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור לטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור מעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור מאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

ספר שניעריכה

מזמור מבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור מגעריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור מדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז

מזמור מהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור מועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור מזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור מחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור מטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור נעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור נאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור נבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור נגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור נדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור נהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור נועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור נזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור נחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור נטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור סעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור סאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור סבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור סגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור סדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור סהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור סועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור סזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור סחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו

מזמור סטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז

מזמור עעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור עאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור עבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

ספר שלישיעריכה

מזמור עגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

מזמור עדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור עהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור עועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור עזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור עחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב

מזמור עטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור פעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור פאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור פבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור פגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור פדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור פהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור פועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור פזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור פחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור פטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג

ספר רביעיעריכה

מזמור צעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור צאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מזמור צבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מזמור צגעריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור צדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור צהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור צועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור צזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור צחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור צטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קעריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט

מזמור קגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור קדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה

מזמור קהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה

מזמור קועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח

ספר חמישיעריכה

מזמור קזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג

מזמור קחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא

מזמור קיעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור קיאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קיבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קיגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קידעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קטועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור קטזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור קיזעריכה

א | ב

מזמור קיחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט

מזמור קיטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו

מזמור קכעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור קכאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קכבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קכגעריכה

א | ב | ג | ד

מזמור קכדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קכהעריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קכועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור קכזעריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קכחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור קכטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קלעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קלאעריכה

א | ב | ג

מזמור קלבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור קלגעריכה

א | ב | ג

מזמור קלדעריכה

א | ב | ג

מזמור קלהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור קלועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו

מזמור קלזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קלחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קלטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור קמעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קמאעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קמבעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קמגעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור קמדעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור קמהעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור קמועריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קמזעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור קמחעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קמטעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קנעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

ספר תהליםעריכה

מהדורות כתיב (בלי ניקוד):עריכה

  • ספר תהלים כתיב – נוסח האותיות לבד כמו שהוא מופיע בספר הנכתב על קלף, עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל סימון של נקודתיים בסוף פסוק ומספרי פסוקים, ואינו כולל ציון ה"קרי" (במקומות שיש בהם "קרי וכתיב"). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר מהדורות ה"כתיב" של הספר על ידי פונקציית ההכללה.
  • ספר תהלים כתיב מסומן – נוסח האותיות לבד (בלי ניקוד), אבל עם סימון של נקודתיים בסוף פסוק, מספרי פרקים ופסוקים, וסימון ה"קרי" בסוגריים מרובעים (מבוסס על תבניות ה"כתיב" וה"כתיב וקרי").
  • ספר תהלים כתיב מסומן בשורות – נוסח האותיות לבד (בלי ניקוד), אבל כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית) עם סימון של נקודתיים בסוף פסוק, מספרי פרקים ופסוקים, וסימון ה"קרי" בסוגריים מרובעים (מבוסס על תבניות ה"כתיב" וה"כתיב וקרי"). מיועד לאיתור מהיר של פסוק ולהעתקה מהירה וקלה.

מהדורות מנוקדות:עריכה

  • ספר תהלים ניקוד – נוסח האותיות והנקודות לבד (בלי טעמי המקרא ובלי פיסוק), עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל מספרי פסוקים, אבל כן כולל ציון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים המנוקדים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר המהדורות המנוקדות של הספר על ידי פונקצית ההכללה.
  • ספר תהלים ניקוד מסומן – נוסח האותיות והנקודות עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט), יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כולל את סימון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד).
  • ספר תהלים ניקוד מסומן בשורות – נוסח האותיות והנקודות יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית). כולל את סימון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד).

מהדורות מוטעמות:עריכה

  • ספר תהלים טעמים – עם טעמי המקרא (וניקוד), עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל מספרי פסוקים, אבל כן כולל ציון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים המוטעמים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר המהדורות המוטעמות של הספר על ידי פונקצית ההכללה.
  • ספר תהלים טעמים מסומן – עם טעמי המקרא, ועם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט), יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים.
  • ספר תהלים טעמים מסומן בשורות – עם טעמי מקרא, ועם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית).


הערה: רשימה זו כוללת מהדורות של הספר המקראי לבד (בלי הפירושים). בעתיד תיתכן גם מהדורה של המקרא עם המסורה.

מפרשי ספר תהליםעריכה

הטקסט המלא של הפירושים לספר תהלים. טקסט זה זהה לטקסט המשולב בכל אחד מפסוקי מקראות גדולות, מאחר והוא מבוסס על אותן התבניות.


מקראות גדולות: