זהו ספר ויקיטקסט אשר מורכב מאוסף של ערכים בו ספר ויקיטקסט העברי אותם ניתן לשמור בקלות בהתקן חיצוני כקובץ אלקטרוני אחד המותאם לקריאה בקורא ספרים אלקטרוני או לחלופין כקובץ המותאם לעריכה בתוכנת מעבד תמלילים. את אוגדני הערכים ניתן גם להזמין כספרים מודפסים. לקבלת מידע נוסף על ספרי ויקיטקסט ראו עזרה:ספרים.
בן איש חי
שאלות נפוצות משוב עזרה שינויים אחרוניםהערה - במידה והנכם סבורים כי חסרים בספר חלקים החיוניים להבנת הנושא בו הספר עוסק, אתם מוזמנים להוסיף את הערכים החסרים ממרחב ספר ויקיטקסט ו/או לחלופין, במקרים בהם הערכים החיוניים עדיין אינם קיימים, הנכם מוזמנים לכתוב אותם ולאחר מכן להוסיף אותם לספר זה.


בן איש חי

עריכה

הקדמה

עריכה
הקדמה

שנה ראשונה

עריכה
בראשית
פרשת בראשית - הלכות ציצית
פרשת נח - המשך הלכות ציצית
פרשת לך לך - המשך הלכות ציצית
פרשת וירא - הלכות תפילין
פרשת חיי שרה - המשך הלכות תפילין
פרשת תולדות- הלכות נטילת ידיים לשחרית
פרשת ויצא - הלכות בית הכסא
פרשת וישלח - בריאות הגוף והנפש
פרשת וישב - הלכות ברכת השחר
הלכות חנוכה
פרשת מקץ - הלכות תפילה ובית הכנסת
פרשת ויגש - הלכות תפילה מהודו ועד ברכו
פרשת ויחי - הלכות קדיש
שמות
פרשת שמות - הלכות תפילה מיוצר עד שמונה עשרה
פרשת וארא – הלכות קריאת שמע
פרשת בא - הלכות התנהגות בקדושה
פרשת בשלח - הלכות תפילת שמונה עשרה
פרשת יתרו - הלכות תפילת שמונה עשרה - המשך
פרשת משפטים - הלכות תפילת שמונה עשרה - המשך
פרשת תרומה - הלכות חזרת התפילה
פרשת תצוה - הלכות ברכת כהנים והלכות פורים
פרשת כי תשא - הלכות תפילה עד עלינו לשבח
פרשת ויקהל - הלכות תפילת מנחה
פרשת פקודי - הלכות תפילת ערבית
ויקרא
פרשת ויקרא - הלכות בית הכנסת ומורא מקדש מעט
פרשת צו - הלכות פסח, ערב פסח שחל בשבת קודש, הלכות עירוב תבשילין
פרשת שמיני - הלכות נטילת ידיים לאכילה
פרשת תזריע-מצורע (טהרות) - הלכות הכלים לנט"י לאכילה
פרשיות אחרי-קדושים - הלכות המים לנט"י לאכילה
פרשת אמור - הלכות בציעת הפת
פרשיות בהר-בחוקותי - הלכות הנהגת האדם בסעודה
במדבר
פרשת במדבר - הלכות חג השבועות
פרשת נשא - הלכות ברכת היין ודברים הבאים בתוך הסעודה
פרשת בהעלותך - הלכות נט"י וברכת המזון
פרשת שלח לך - הלכות שיורי אוכל, מים אחרונים וברכת המזון
פרשת קרח - הלכות זימון
פרשת חקת - הלכות ברכת המזון וברכת אחרונה
פרשת בלק - הלכות ברכת הנהנין
פרשת פינחס - המשך הלכות ברכת הנהנין
פרשת מטות - המשך הלכות ברכת הנהנין
פרשת מסעי - הלכות ברכה אחרונה
דברים
פרשת דברים - הלכות תשעה באב
פרשת ואתחנן - הלכות ברכת הבשמים
פרשת עקב - הלכות ברכת הגומל ושאר ברכות
פרשת ראה - הלכות ברכת ההודאה
פרשת שופטים - הלכות ארוסין ונשואין
פרשת כי תצא - הלכות משקולות
פרשת כי תבא - הלכות השבת אבידה ושכר שכיר
פרשת נצבים - הלכות ראש השנה
פרשת וילך - הלכות יום הכיפורים
פרשת האזינו - הלכות סוכה וארבעת המינים
פרשת וזאת הברכה - הלכות הושענא רבה ושמחת תורה

שנה שנייה

עריכה
בראשית
בא"ח שנה שנייה פרשת בראשית - הלכות קידוש וסידור השולחן
בא"ח שנה שנייה פרשת נח - הלכות נר שבת
בא"ח שנה שנייה פרשת לך לך - הלכות הכנה לשבת
בא"ח שנה שנייה פרשת וירא - הלכות קבלת שבת וסעודה ועונה
בא"ח שנה שנייה פרשת חיי שרה - הלכות תפילת מנחה וסעודה שלישית
בא"ח שנה שנייה פרשת תולדות- הלכות תפילת שחרית והוצאת ספר תורה ומוסף
בא"ח שנה שנייה פרשת ויצא - הלכות מוצאי שבת
בא"ח שנה שנייה פרשת וישלח - הלכות שבת בדיבור ובמחשבה
(פרשת וישב -- אין תוכן)
בא"ח שנה שנייה פרשת מקץ - הלכות טלטול בשבת
בא"ח שנה שנייה פרשת ויגש - המשך הלכות טלטול
בא"ח שנה שנייה פרשת ויחי - הלכות שטיחת בגדים לייבוש, קיפול, כיבוס
שמות
בא"ח שנה שנייה פרשת שמות
בא"ח שנה שנייה פרשת וארא
בא"ח שנה שנייה פרשת בא
בא"ח שנה שנייה פרשת בשלח
בא"ח שנה שנייה פרשת יתרו
בא"ח שנה שנייה פרשת משפטים
בא"ח שנה שנייה פרשת תרומה
בא"ח שנה שנייה פרשת תצוה
בא"ח שנה שנייה פרשת כי-תשא
בא"ח שנה שנייה פרשת ויקהל
בא"ח שנה שנייה פרשת פקודי
ויקרא
בא"ח שנה שניה פרשת ויקרא
בא"ח שנה שניה פרשת צו
בא"ח שנה שניה פרשת שמיני
בא"ח שנה שניה פרשת תזריע
בא"ח שנה שניה פרשת טהרות (מצורע)
בא"ח שנה שניה פרשת אחרי
בא"ח שנה שניה פרשת קדושים
בא"ח שנה שניה פרשת אמור
בא"ח שנה שניה פרשת בהר-בחקתי
במדבר
(פרשת במדבר - אין תוכן)
בא"ח שנה שנייה פרשת נשא
בא"ח שנה שנייה פרשת בהעלותך
בא"ח שנה שנייה פרשת שלח
בא"ח שנה שנייה פרשת קרח
בא"ח שנה שנייה פרשת חוקת
בא"ח שנה שנייה פרשת בלק
בא"ח שנה שנייה פרשת פנחס
בא"ח שנה שנייה פרשת מטות
בא"ח שנה שנייה פרשת מסעי
דברים
בא"ח שנה שנייה פרשת דברים
בא"ח שנה שנייה פרשת ואתחנן
בא"ח שנה שנייה פרשת עקב
בא"ח שנה שנייה פרשת ראה
בא"ח שנה שנייה פרשת שופטים
בא"ח שנה שנייה פרשת כי תצא
בא"ח שנה שנייה פרשת כי תבוא
(פרשיות נצבים עד וזאת הברכה - אין תוכן)