כיצד לדווח על בעיה לפרטים נוספים
  • בדוק בדף זה אם הבעיה דווחה כבר בעבר.
  • אנא ספק קישור לספר בו מתרחש הw:באג.
  • אנא הקפד להשתמש בכותרת בעלת משמעות.
  • אנא הקפד לציין בכותרת אם מדובר בבאג, בהצעה, בשאלה או בהערה.

ניתן לדווח על באגים שגיליתם ביישום ל-Meta. בעיות אותם לא ניתן לפתור כאן יש לדווח שם ובשפה האנגלית.

באגים ידועים ניתן למצוא באתר של חברת w:PediaPress.

שאלות מיידיות ניתן לנסות ולהפנות אל המפתחים בערוץ ה-IRC של מפתחי היישום – #booktool.