ביאור:מבנה מסכת סוכה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת סוכה - דיני חג סוכות - ישיבה בסוכה, ארבעת המינים ושמחת בית השואבה

א. פרק "סוכה" - דיני עשיית הסוכה (בבלי ב א)

גודל הסוכה (פרק א משנה אבבלי ב א)

זמן עשיית הסוכה (פרק א משנה אבבלי ט א)

מיקום הסוכה (פרק א משנה בבבלי ט ב)

סיכוך בסדין (פרק א משנה גבבלי י א)

סיכוך בצמחים מחוברים (פרק א משנה דבבלי יא א)

סיכוך בחבילות מן הצומח (פרק א משנה הבבלי יב א)

סיכוך בנסרים (פרק א משנה ובבלי יד א)

סיכוך כשיש תקרה (פרק א משנה זבבלי טו א)

סיכוך בשיפודים (פרק א משנה חבבלי טו א)

דפנות הסוכה (פרק א משנה טבבלי טז א)

המרחק בין הסכך לדפנות (פרק א משנה יבבלי יז א)

סוכה בלי גג (פרק א משנה יאבבלי יט ב)

סיכוך במחצלת (פרק א משנה יאבבלי יט ב)

ב. פרק "הישן תחת המיטה" - מצוות הישיבה בסוכה (בבלי כ ב)

שינה בסוכה (פרק ב משנה אבבלי כ ב)

הכניסה לסוכה (פרק ב משנה גבבלי כב ב)

אכילה בסוכה (פרק ב משנה דבבלי כה א)

ג. פרק "לולב הגזול" - מצוות ארבעת המינים (בבלי כט ב)

בחירת ארבעת המינים (פרק ג משנה אבבלי כט ב)

נענוע ארבעת המינים וההלל (פרק ג משנה טבבלי לט א)

ד. פרק "לולב וערבה" - מצוות החג ושמחת בית השואבה (בבלי מב ב)

מצוות לולב ביום השבת במקדש (פרק ד משנה אבבלי מב ב)

מצוות ערבה והושענא רבה (פרק ד משנה הבבלי מה א)

מצוות הלל ושמחה (פרק ד משנה זבבלי מח א)

ניסוך המים (פרק ד משנה חבבלי מח א)

ה. פרק "החליל" - חג סוכות במקדש, שמחת בית השואבה וקרבנות המוספים (בבלי נ א)

החליל בשמחת בית השואבה (פרק ה משנה אבבלי נ א)

הכנת העזרה לשמחת בית השואבה (פרק ה משנה בבבלי נא א)

הפרדה בין נשים לגברים (פרק ה משנה בבבלי נא ב)

תקיעת שופר במקדש (פרק ה משנה הבבלי נג ב)

קרבנות חג הסוכות (פרק ה משנה ובבלי נה ב)

חלוקת העבודה בין משמרות הכהנים (פרק ה משנה זבבלי נה ב)

חלוקת לחם הפנים בין משמרות הכהנים (פרק ה משנה חבבלי נו א)