תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/ב

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל מה ראוי לקבוע זמן שאילת מטר בששים בתקופה בגולה נראה בעניי לפי שזמן הזרע שני חדשים כמו ששנינו (בבא מציעא ק״ו) חצי תשרי מרחשוון וחצי כסליו זרע וכולי ר' יהודה היה מונה מתחלת תשרי וארץ ישראל שהיא ארץ גריד אין גשמים קשין לה בשעת הזרע וקבעו שאילתן בשעה שאינה קשה לעוברי דרכים[כשר 1] בבל שהיא לחה ומטונפת גשמים קשים לה עד כלות הזרע לפי שהרגבים מדובקים מעכבות את החריש והכיסוי שצריך עפר דק ותיחוח וחנניה ירד לגולה וראה אותן נוהגין מנין ימי הזרע מתחלת תשרי של חמה שהוא יום התקופה וכלים לששים יום (תענית י):

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ר״ל כהא דמבואר במשנה תענית י׳ רג״א בשבעה (במרחשון שואלין הגשמים) בו ט״ו יום אחר החג כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת ובגמ׳ דהלכה כר״ג.