ירושלמי יבמות

מסכת יבמות

לפי הלכות

מסכת יבמות ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי

קישורים חיצוניים עריכה