ירושלמי יבמות ג ח


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ג · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן אם מתו או שמיאנו או נתגרשו או שנמצאו איילוניות צרותיהן מותרות

הלכה ח גמראעריכה

גירש רבי חגיי בשם רבי זעירא לא סוף דבר בשגירש ואחר כך כנס אלא אפילו כנס ואח"כ גירש הדא היא דתנינן שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות אמר רבי יודן אף רבי לעזר מודה אמר רבי יוסה ויאות אילו מי שהיה לו בנים ומתו ואח"כ מת הוא שמא אין אשתו זקוקה לייבום תמן והוא שהיו לו בנים בשעת מיתה והכא והוא שתהא צרה לאחר מיתה