ירושלמי יבמות ד יד


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ד · הלכה יד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה יד משנהעריכה

ואי זהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבוא דברי ר"ע שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת ב"ד