ירושלמי יבמות י ה


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק י · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה עריכה

אמרו לה מת בעלך ונישאת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת הוולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו אף על פי שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש רבי לעזר בן מתיה (ויקרא כא) אשה גרושה מאישה לא מאיש שאינו אישה

הלכה ה גמרא עריכה

רבי יוחנן בשם רבי ינאי אין לה אלא משום זיהום כהונה ואין בית דין מזהמין אותה מה את מקיים לה בעד אחד או בשני עדים אין תקיימינה בעד אחד נמצאת אומר עד אחד מתירה ליבם אין תקיימינה בשני עדים הוה פליגא על רב דאמר רב נחמן בשם רבי יעקב בשם רב נישאת על פי שנים אפילו דהוא אתי אמר לה לית תני ומניין שאין קידושין תופסין באשת איש רבי אימי בשם רבי ינאי (דברים כד) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר כשתצא מביתו יהא לה הויה אצל אחר ומניין שאין קידושין תופסין בכל העריות רבי תנחומא בשם רב הונא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ומה תלמוד לומר אחר פרט לפרשת עריות