ירושלמי יבמות ג ה


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ג · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת שנייה יוציא משום אחות אשה וראשונה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת

הלכה ה גמראעריכה

בין רבנין בין רבי שמעון מודין בה כרבנין צד שקנה מאמר כנגדה אסור בצרה וצד שלא קנה בה מאמר כנגדו אסור מותר בצרה לפיכך חולצת ולא מתייבמת כרבי שמעון קנה מאמר שתיהן מותרות אסורות לא קנה מאמר הראשונה אסור' והשניה מותרת מספק חולצת ולא מתייבמת