ויקיטקסט:תרגומים עבריים לדניאל ועזרא

דניאל בתרגום עברי · עזרא בתרגום עברי

תרגומים עבריים לספרי דניאל ועזראעריכה

ימי הבינייםעריכה

הרבה תרגומים עבריים נכתבו לחלקים הארמיים שבספרים דניאל ועזרא. בימי הביניים ידוע לי רק אחד, והוא הרלב"ג (רבינו לוי בן גרשום): בתוך פירושו למקרא שכתב במאה ה-13, יש תרגום כמעט רצוף לרוב הפסוקים הארמיים. התרגום צמוד ללשון הארמי המקורי ולסדר המלים שבו, וניכר נסיון להשתמש בלשון פשוטה המחקה את לשון המקרא, ובמיוחד את לשונם של הספרים הקרובים בזמנם לספרים אלה (כגון מגילת אסתר, והחלקים העבריים של דניאל ועזרא-נחמיה.)

התקופה המודרניתעריכה

בין המתרגמים הידועים לי מהתקופה המודרנית:

 • א. כהנא
 • ש. ל. גורדון
 • מ. צ. סגל, תורה נביאים וכתובים מהדורה ספרותית, כרך כתובים
 • הרטום ("קאסוטו")
 • משה א. ענת (תנ"ך לעם)
 • שמואל הכהן ויהודה קיל (סדרת "דעת מקרא")
 • התרגום שבסדרת "עולם התנ"ך"
 • שלמה זלמן אריאל (תנ"ך צה"ל הישן של הרבנות הצבאית)
 • אברהם אהוביה (תנ"ך צה"ל החדש של הרבנות הצבאית)

כמעט כל התרגומים ה"חדשים" האלה (למעט תנ"ך לעם) הולכים פחות אותו יותר לפי אותה גישה, והם דומים מאד אחד לשני בלשונם ובסגנונם. גישתם דומה לגשיתו של הרלב"ג, ואף לשונם קרובה לו בהרבה מקומות. אפילו התרגום הנמצא ב"תנ"ך לעם" - שהוא הכי ייחודי מביניהם - דומה הוא ללשונם של האחרים בהרבה מאד מקומות, ונראה שגם הוא נשען על הוותיקים ממנו במידה לא קטנה.

תרגום בסגנון מקראיעריכה

תרגומו של של"ג כבסיס ראשוניעריכה

תרגום אחד שייעשה בוויקיטקסט יהיה עיבוד ותיקון לתרגומו של ש. ל. גורדון, שהזכויות עליו כבר פגו. תרגום זה יהיה בסגנון מקראי ויכלול את האיפיונים האלה:

 • התרגום קרוב בלשונו ללשון המקרא העברי, ובמיוחד לספרים המאוחרים שבמקרא. ייעשה שימוש בשורש הארמי בתרגום העברי במקומות שזה לא פוגע ביופיו של התרגום.
 • אוצר המלים שבתרגום כולל בעיקר מלים פשוטות וידועות (בדומה למקור, שאף הוא נכתב לרוב בארמית פשוטה ובמלים שכיחות).
 • לרוב התרגום יהיה צמוד למקור הארמי גם בסדר המלים שבו. סדר המלים ישונה לפעמים כדי שלא לפגוע בסגנון העברי, אבל גם אז כל ביטוי בעברית עדיין יהיה מקביל לביטוי בארמית לפי סדר הפסוק.
 • תרגום זה שואף להשאר קרוב ברוחו למקורו, דהיינו לתרגומו של ש. ל. גורדון. עיקר השינויים הם רק כדי שהתרגום יגשים את המטרות האחרות שכבר נמנו לעיל.
 • התרגום ישתמש בסימני פיסוק כדי להקל על הקורא להבין את חלוקת הפסוק. הפיסוק ייעשה בדרך שלא יפריע להצגתם של המקור והתרגום ביחד.

נקודות שונותעריכה

למרות שהתרגום הזה הוא יחסית מילולי, הוא לא מילולי לגמרי.

 • ביטויים שכיחים בארמית המקראית שפירושם תלוי בהקשרם יתורגמו לפי ההקשר (בדרך כלל בביטוי המתאים לאותו הקשר מהעברית המקראית). לדוגמה "כל-קבל" לא יתורגם באופן מילולי "כל-עומת" כמו שנעשה ברוב התרגומים. וכן לגבי "הן", "להן", "די", וכו'.
 • בארמית המקראית יש שימוש נפוץ ב-active participle לזמנים שונים לפי ההקשר (עבר והווה ועתיד), למרות שצורה זו נחשבת בדרך כלל ל"הווה" רשמי. ברוב התרגומים (כולל של"ג) ניסו לחכות את צורתו של הפועל בדיוק, ובדרך מוזרה תרגמו סיפורים שלמים בלשון הווה למרות שלפי הקשרם הם עבר מובהק. בתרגום זה נשתמש בסגנון המקראי המתאים לזמני הפועל, ונלך בנקודה זו בעקבות תרגומו של מ. צ. סגל.

הזמנהעריכה

הזמנה: תרגום זה עדיין בגדר טיוטה. שתי מטרותיו הן להיות נאמן למקור ובו בזמן להציע תרגום קריא ויפה שמושך את לבו של הקורא. כל מי שרוצה לשפר את התרגום בהתאם לשתי המטרות האלו מוזמן לעזור.

תרגום לעברית מודרנית בוויקיטקסטעריכה

מומלץ שייכתב בוויקיטקסט גם תרגום של הארמית המקראית לעברית מודרנית. תרגום זה יכול להיכתב בכתיב מלא בתוספת ניקוד חלקי במקומות קשים.

תוכן ספר דניאל (מקור ותרגום)עריכה

ספר דניאל בתרגום עברי
תוכנו של ספר דניאל פרקי
מקרא
תרגום עברי בסגנון מקראי ביאור
תרגום עברי מקור ותרגום
פסוק מול פסוק
מקור ותרגום
שורה מול שורה
חלק ראשון: מעשי דניאל וחבריו
בני יהודה בשבי
דניאל וחבריו (א)
פרק א (בעברית) פרק א
חלום הצלם ופתרונו
דניאל לנבוכדנצר על ארבע מלכויות (ב)
פרק ב תרגום עברי
(ב,ד2-מ"ט)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ב
צלם הזהב וכבשן האש
חברי דניאל ונבוכנדצר (ג,א-ל)
ג,א-ל תרגום עברי פסוק מול פסוק שורה מול שורה ג,א-ל
חלום האילן וקיומו
דניאל ונבוכדנצר (ג,לא-ד,לד)
ג,לא-לג
פרק ד
תרגום עברי פסוק מול פסוק שורה מול שורה ג,לא-לג
פרק ד
הכתב על כותל ההיכל
דניאל ובלשאצר (ה)
פרק ה תרגום עברי פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ה
גוב האריות
דניאל ודריוש (ו)
פרק ו תרגום עברי פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ו
חלק שני: חזיונות דניאל
חזון החיות ובן האדם
על ארבע מלכויות (ז)
פרק ז תרגום עברי פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ז
חזון האיל וצפיר העזים
מלכות פרס ומדי ומלכות יון מפי גבריאל (ח)
פרק ח (בעברית) פרק ח
תפילה על ירושלים וקבלת בינה
פתרון שבעים השנה מפי גבריאל (ט)
פרק ט (בעברית) פרק ט
חזון אחרית הימים
שרי מעלה ומלכי הארץ מפי האיש לבוש הבדים (י-יב)
פרק י
פרק יא
פרק יב
(בעברית) פרק י
פרק יא
פרק יב
מידע על התרגומים לארמית המקראית בוויקיטקסט
דניאל בתרגומו של ש"ל גורדון
דניאל בתרגום עברי (בארי)
ספר עזרא בתרגום עברי

תוכן ספר עזרא (מקור ותרגום)עריכה

ספר עזרא בתרגום עברי
תוכנו של ספר עזרא פרקי
מקרא
תרגום עברי בסגנון מקראי ביאור
תרגום עברי מקור ותרגום
פסוק מול פסוק
מקור ותרגום
שורה מול שורה
חלק ראשון: עליות ראשונות ותחילת בניין
התעוררות
הכרזת כורש (א)
פרק א (בעברית) פרק א
עלייה ראשונה
שמות העולים משבי הגולה (ב)
פרק ב (בעברית) פרק ב
התחלת בנין
בנין המזבח ויסודות להיכל ה' (ג)
פרק ג (בעברית) פרק ג
מעשי איבה
מדור כורש עד השטנה בימי ארתחשסתא (ד)
פרק ד תרגום עברי
(ח'-כ"ד)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ד
חנוכת הבית בימי דריוש
זירוז ותמיכה למרות העיכובים (ה-ו)
פרק ה
פרק ו
תרגום עברי
(ה,א - ו,י"ח)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ה
פרק ו
חלק שני: עליית עזרא ומעשיו
עזרא הכהן הסופר
כתב מינוי ותמיכה מארחתשסתא המלך (ז)
פרק ז תרגום עברי
(י"ב-כ"ו)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ז
עליית עזרא
עזרא ו"הָעֹלִים עִמִּי" לירושלים (ח)
פרק ח (בעברית) פרק ח
מַעַל בני הגולה בנשים הנכריות
תפילה וּוידוי, תיקון וכפרה, ושמות האשמים (ט-י)
פרק ט
פרק י
(בעברית) פרק ט
פרק י
חלק שלישי: עליית נחמיה ובניין חומות ירושלים
"דִּבְרֵי נְחֶמְיָה בֶּן-חֲכַלְיָה..."
תפילת נחמיה וקבלתה
שנת עשרים לארתחשסתא המלך (א,א-ב,ט)
פרק א
ב,א-ט
(בעברית) פרק א
ב,א-ט
חומת ירושלים
בנייה תוך כדי הגנה מפני הצרים הלועגים (ב,י-ד,יז)
ב,י-כ
פרק ג
פרק ד
(בעברית) ב,י-כ
פרק ג
פרק ד
צעקת העם
מעשים טובים מתוך יראת ה' (ה)
פרק ה (בעברית) פרק ה
"וַתִּשְׁלַם הַחוֹמָה"
מאת ה' חרף מעשי הצוררים (ו)
פרק ו (בעברית) פרק ו
סדרי ביטחון ואוכלוסייה בירושלים
על פי "סֵפֶר הַיַּחַשׂ הָעוֹלִים בָּרִאשׁוֹנָה" (ז)
פרק ז (בעברית) פרק ז
חלק רביעי: תקנות ומעשים לקיום התורה
ספר תורת משה
קריאת התורה וקיום מצוַת סוכה בשמחה (ח)
ז,עב2
פרק ח
(בעברית) ז,עב2
פרק ח
תשובת הציבור
וידוי וכריתת אמנה (ט,א - יא,ב)
פרק ט
פרק י
יא,א-ב
(בעברית) פרק ט
פרק י
יא,א-ב
יושבי ירושלים וערי יהודה
מבני יהודה ובנימין, מהכהנים והלויים והנתינים (יא,ג-לו)
יא,ג-לו (בעברית) יא,ג-לו
כהנים ולויים
מעליית זרובבל ובדורם של עזרא ונחמיה (יב,א-כו)
יב,א-כו (בעברית) יב,א-כו
חנוכת החומה
שמחה על ידי הכהנים והלויים (יב,כז-מז)
יב,כז-מז (בעברית) יב,כז-מז
תקנותיו של נחמיה
בקהל ה' ובמקדשו, ללויים, השבת, בנות נכר (יג)
פרק יג (בעברית) פרק יג
מידע על התרגומים לארמית המקראית בוויקיטקסט
עזרא בתרגומו של ש"ל גורדון
עזרא בתרגום עברי (בארי)
ספר דניאל בתרגום עברי