ביאור:עזרא בתרגום עברי

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


ספר עזרא בתרגום עברי
תוכנו של ספר עזרא פרקי
מקרא
תרגום עברי בסגנון מקראי ביאור
תרגום עברי מקור ותרגום
פסוק מול פסוק
מקור ותרגום
שורה מול שורה
חלק ראשון: עליות ראשונות ותחילת בניין
התעוררות
הכרזת כורש (א)
פרק א (בעברית) פרק א
עלייה ראשונה
שמות העולים משבי הגולה (ב)
פרק ב (בעברית) פרק ב
התחלת בנין
בנין המזבח ויסודות להיכל ה' (ג)
פרק ג (בעברית) פרק ג
מעשי איבה
מדור כורש עד השטנה בימי ארתחשסתא (ד)
פרק ד תרגום עברי
(ח'-כ"ד)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ד
חנוכת הבית בימי דריוש
זירוז ותמיכה למרות העיכובים (ה-ו)
פרק ה
פרק ו
תרגום עברי
(ה,א - ו,י"ח)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ה
פרק ו
חלק שני: עליית עזרא ומעשיו
עזרא הכהן הסופר
כתב מינוי ותמיכה מארחתשסתא המלך (ז)
פרק ז תרגום עברי
(י"ב-כ"ו)
פסוק מול פסוק שורה מול שורה פרק ז
עליית עזרא
עזרא ו"הָעֹלִים עִמִּי" לירושלים (ח)
פרק ח (בעברית) פרק ח
מַעַל בני הגולה בנשים הנכריות
תפילה וּוידוי, תיקון וכפרה, ושמות האשמים (ט-י)
פרק ט
פרק י
(בעברית) פרק ט
פרק י
חלק שלישי: עליית נחמיה ובניין חומות ירושלים
"דִּבְרֵי נְחֶמְיָה בֶּן-חֲכַלְיָה..."
תפילת נחמיה וקבלתה
שנת עשרים לארתחשסתא המלך (א,א-ב,ט)
פרק א
ב,א-ט
(בעברית) פרק א
ב,א-ט
חומת ירושלים
בנייה תוך כדי הגנה מפני הצרים הלועגים (ב,י-ד,יז)
ב,י-כ
פרק ג
פרק ד
(בעברית) ב,י-כ
פרק ג
פרק ד
צעקת העם
מעשים טובים מתוך יראת ה' (ה)
פרק ה (בעברית) פרק ה
"וַתִּשְׁלַם הַחוֹמָה"
מאת ה' חרף מעשי הצוררים (ו)
פרק ו (בעברית) פרק ו
סדרי ביטחון ואוכלוסייה בירושלים
על פי "סֵפֶר הַיַּחַשׂ הָעוֹלִים בָּרִאשׁוֹנָה" (ז)
פרק ז (בעברית) פרק ז
חלק רביעי: תקנות ומעשים לקיום התורה
ספר תורת משה
קריאת התורה וקיום מצוַת סוכה בשמחה (ח)
ז,עב2
פרק ח
(בעברית) ז,עב2
פרק ח
תשובת הציבור
וידוי וכריתת אמנה (ט,א - יא,ב)
פרק ט
פרק י
יא,א-ב
(בעברית) פרק ט
פרק י
יא,א-ב
יושבי ירושלים וערי יהודה
מבני יהודה ובנימין, מהכהנים והלויים והנתינים (יא,ג-לו)
יא,ג-לו (בעברית) יא,ג-לו
כהנים ולויים
מעליית זרובבל ובדורם של עזרא ונחמיה (יב,א-כו)
יב,א-כו (בעברית) יב,א-כו
חנוכת החומה
שמחה על ידי הכהנים והלויים (יב,כז-מז)
יב,כז-מז (בעברית) יב,כז-מז
תקנותיו של נחמיה
בקהל ה' ובמקדשו, ללויים, השבת, בנות נכר (יג)
פרק יג (בעברית) פרק יג
מידע על התרגומים לארמית המקראית בוויקיטקסט
עזרא בתרגומו של ש"ל גורדון
עזרא בתרגום עברי (בארי)
ספר דניאל בתרגום עברי