תנא דבי אליהו

צילום דפוס וינציה שנ"ח
ספר
תנא דבי אליהו
והם דברים עתיקין ומתוקים
מדבש ונופת צופים ומשלים נאים
המושכים את לבו של אדם
ואגבן מונעים אותו מעשות כל רע ומישרים אותו אל עשות הטוב:
דפוס ראשון ויניציאה שנת ישמ"ח הר ציון (שנ"ח)

(אם התכוונתם לאליהו רבא על שו"ע ולבוש, ראו אליהו רבא על אורח חיים)

אליהו רבאעריכה

פרק א פרק ט פרק יז פרק כה
פרק ב פרק י פרק יח פרק כו
פרק ג פרק יא פרק יט פרק כז
פרק ד פרק יב פרק כ פרק כח
פרק ה פרק יג פרק כא פרק כט
פרק ו פרק יד פרק כב פרק ל
פרק ז פרק טו פרק כג פרק לא
פרק ח פרק טז פרק כד

(אם התכוונתם לאליהו זוטא על שו"ע ולבוש, ראו אליהו זוטא על אורח חיים)

אליהו זוטאעריכה

פרק א פרק ט פרק יז - פרקי דרך ארץ - פרק ב פרק כה - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ז
פרק ב פרק י פרק יח - פרקי דרך ארץ - פרק ג
פרק ג פרק יא פרק יט - פרקי ר׳ אליעזר - פרק א
פרק ד פרק יב פרק כ - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ב
פרק ה פרק יג פרק כא - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ג
פרק ו פרק יד פרק כב - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ד
פרק ז פרק טו פרק כג - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ה
פרק ח פרק טז - פרקי דרך ארץ - פרק א פרק כד - פרקי ר׳ אליעזר - פרק ו

קישורים חיצונייםעריכה