חידושי רבינו גרשום על הש"ס

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


הפירוש הוא למעשה קונטרס מגנצא שנאסף ונכתב בערי קהילות שו"ם שבאשכנז (גרמניה) אך משוקעים בו פירושיו וגרסאותיו של רבינו גרשום לתלמוד הבבלי. רבים מהנוסחים שגרס רבינו גרשום נרשמו בידי רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי. ככל הידוע קונטרס מגנצא קיים רק על מסכת תענית, על בבא בתרא של נזיקין, ועל מסכתות סדר קדשים. ברשימת ספרים שנמצאה בגניזת קהיר רשום שיש גם חידושים שלו על בבא קמא של נזיקין, אך זה מעולם לא נמצא. (ישראל משה תא-שמע, כנסת מחקרים, כרך א - אשכנז, עמוד 11)


מסכת תענית:    א | ב | ג | ד |


מסכת בבא קמא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |


מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |


מסכת זבחים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד |

מסכת מנחות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג |

מסכת חולין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב |

מסכת בכורות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת ערכין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת תמורה:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז |

מסכת כריתות:    א | ב | ג | ד | ה | ו |

מסכת מעילה:    א | ב | ג | ד | ה | ו |

מסכת תמיד??:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז |