הקוראן המבורך סורה 92 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 92: אל-ליל (הלילה) עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 (שבועה) בלילה המסתיר

2 וביום בזוהרו באורו,

3 וביוצר הזכר והנקבה.

4 אכן, מעשיכם נבדלים!

5 אולם, המוסר והירא,

6 ומאמין בגמול,

7 נדריך אותו לשביל מעשי החסד,

8 אך, הקמצן המסופק

9 ומתכחש לגמול

10 נדריך אותו לשביל הרשע,

11 ומה יועיל לו ממונו כשימות?

12 אכן, אנו רק מדריכים.

13 אכן, לנו העולם הבא והעולם הזה.

14 אני מזהיר אתכם מאש בוערת,

15 שבה לא יישרף זולת המרושע,

16 אשר התכחש וסטה,

17 אך, הירא מאללה יוסט ממנה (מהאש),

18 אשר תורם ממונו להיטהר,

19 לא כהחזר למישהו על טובה שהוא עשה,

20 אלא, אך ורק, למען ריבונו הנעלה,

21 (ובאחריתו) יהיה מתרצה (מגמולו).