הקוראן המבורך סורה 48 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 48: אל-פתח (הניצחון הברור) עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 אכן, אנחנו הענקנו לך את הניצחון הברור,

2 למען יסלח לך אללה לראשונים מחטאיך ולאחרונים, וישלים את חסדו עליך, וידריך אותך בדרך הישר,

3 והוא יעניק לך ניצחון גדול.

4 הוא אשר השרה שלווה בלבבות המאמינים, למען תגדל אמונתם. לאללה צבאות השמים והארץ, ואללה הכל יודע והחכם.

5 הוא יכניס את המאמינים והמאמינות אל גנים שמתחתם זורמים הנהרות ובהם יישארו לנצח והוא יסלח להם על עוונותיהם. וזוהי אכן זכייה כבירה מאללה.

6 והוא יעניש את הצבועים ואת הצבועות, ואת המשתפים והמשתפות ואת החושבים רעות על אללה, וישיב רעתם בראשם. אללה כעס עליהם וקלל אותם והכין להם את הגיהינום, המשכן הגרוע ביותר.

7 לאללה גדודי השמים והארץ והוא העזוז והחכם.

8 אנו שלחנו אותך עד, מבשר, ומזהיר,

9 כדי שתאמינו באללה ובשליחו ותעזרו לו והוקירו אותו, והשבתו אותו בוקר ובערב.

10 כל אלה אשר נשבעים לך אמונים, למעשה נשבעים אמונים לאללה, יד אללה מעל ידיהם. כל המפר התחייבותו לאללה בעצם עושה זאת לרעת עצמו. וכל המקיים את אשר התחייב לאללה, יינתן לו שכר

עצום.

11 השבטים שוכני המדבר שנשארו בבתיהם ולא הצטרפו אליך יאמרו לך: “היינו עסוקים ברכושנו ובמשפחתנו, לכן בקש סליחה עבורנו”, הם אומרים בפיותיהם את אשר אין בנפשם. אמור, “למי תעמוד זכות למענכם אצל אללה, אם ירצה להזיק לכם או ירצה להועיל לכם? אכן, אללה בקי במעשיכם”.

12 אבל חשבתם כי השליח והמאמינים לא יחזרו אל משפחותיהם, והיה הדבר יפה בלבבותיכם, וחשבתם מחשבה רעה והפך אתכם לעם מושחת.

13 ומי אשר לא מאמין באללה ובשליחו, הכנו לאלה אשר כפרו את אש הלהבה הבוערת.

14 לאללה מלכות השמים והארץ, סולח לאשר ירצה, ומעניש את אשר ירצה, כי אללה סולח ורחום.

15 כאשר תצאו לקראת השלל, יגידו הנשארים בבתיהם, “הרשו לנו להצטרף אליכם”. הם רוצים לשנות את הבטחת אללה לכם. אמור להם: “לא תצטרפו אלינו כי כך אמר אללה מקודם”, והם יאמרו: “אתם סתם מקנאים בנו ״. אך כה מעט הוא אשר יבינו.

16 אמור לשבטים שוכני המדבר אשר נשארו בבתיהם ולא הצטרפו לקרב: “אתם תיקראו להילחם באנשים גיבורי מלחמה, אלא אם ייכנעו בלי מלחמה. אם תצייתו והילחמו למען אללה, הוא יעניק לכם שכר טוב, ואם תפנו עורף כמו שפניתם עורף לפנים, יענישכם עונש מכאיב”.

17 אין על העיוור חטא, ואין על הפיסח חטא, ואין על החולה חטא (אם לא יצאו למלחמה). ומי שמציית לאללה ולשליחו, אותו יכניס אללה לגנים שמתחתם נהרות זורמים. אמנם, האדם הבריא המשתמט, אותו הוא יעניש בעונש מכאיב.

18 אכן אללה מרוצה מהאמינים אשר נשבעו לך שבועת- אמונים תחת העץ, והוא ידע את אשר בנפשם, והוריד עליהם שלווה, וגמל להם בניצחון מהיר,

19 ובלקיחת שלל רב, כי אללה הוא העזוז והחכם

20 אללה הבטיח לכם כי תקבלו שלל רב, והחיש לכם את זה, ומנע מהאנשים להילחם בכם. זאת כאות למאמינים, ולמען ידריך אתכם בדרך הישר.

21 ויש דברים אשר עדיין אינכם יכולים להשיג, אך זה כבר נמצא אצל אללה, כי אללה הוא כל-יכול.

22 אילו נלחמו בכם אלה אשר כפרו היו מפסידים ובורחים, ולא היו מוצאים כל אדון או מושיע.

23 כך הייתה מאז ומתמיד דרכו של אללה, ולא תמצא לדרך אללה שינוי.

24 והוא אשר השיב את ידיהם מעליכם ואת ידיכם מעליהם בעמק מכה, לאחר שהגביר אתכם עליהם, כי אללה רואה את מעשיכם.

25 הם אלה אשר כפרו ומנעו מכם לבוא אל המסגד אלחראם (הכעבה), ועצרו את הקורבן ומנעו אותו מהגיע אל מקום הקרבתו, ולולא אנשים מאמינים ונשים מאמינות שלא הכרתם אותם, והייתם עלולים לפגוע בהם, ועל-ידי כך להביא על עצמכם אשמה בלי שתדעו, למען יכניס אללה מי שירצה תחת רחמיו, לו הבדילו את עצמם, אז היינו מענישים קשות את אלה אשר כפרו.

26 הם אלה אשר כפרו ומלאו את לבבותיהם להט, הלהט של הבורות, ואז הוריד אללה את השלווה שלו על שליחו ועל המאמינים, והטיל עליהם את חובת היראה שהם זכאים וראויים לה ביותר, כי אללה יודע כל דבר.

27 אכן מלא אללה לשליחו את החזון באמת, לאמור: “עוד תיכנסו למסגד אלחראם (הכעבה), אם ירצה אללה, בביטחון, כאשר שער ראשיכם מגולח או מקצרים, וללא פחד”. הוא ידע את אשר לא ידעתם, ומעבר לזאת נתן לכם ניצחון קרוב ומכריע.

28 הוא אשר שלח את שליחו עם ההדרכה ועם האמונה האמתית (האסלאם) למען ישליטה על כל האמונות, ואללה מספיק כעד!

29 מוחמר הוא השליח של אללה. ואלה אשר עמו נוקשים עם הכופרים, אך רחמנים ביניהם לבין עצמם. תראה אותם כורעים וסוגדים מבקשים את חסדו של אללה ואת רצונו הטוב. הסימנים על הפנים שלהם, מסימני הסגידה. אלה תוארו בתורה ובבשורה לזרע אשר הוציא גבעולו ומתחזק עד שהוא מתקשה ונישא על קנהו והפליא את הזורעים. כדי להכעיס בהם את הכופרים. אללה הבטיח לאלה אשר האמינו ועשו את הטוב סליחה ושכר רב.