הקוראן המבורך סורה 104 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 104: אל-הומזה (הרכלן)עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 אבוי, לרכלן ולזה שמוציא לשון הרע

2 אשר קיבץ כסף ומנה אותו.

3 הוא חושב שכספו יביא לו חיים נצחיים.

4 לא ולא! אכן, ייזרק אל המועכת (הגיהינום)!

5 ומה תדע על המועכת?!

6 זו אש אללה, הבוערת

7 ואשר תשרוף את לבבות

8 הן, היא סוגרת עליהם

9 בעמודים ניצבים