הקוראן המבורך סורה 110 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 110: א-נצר (הניצחון) עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 כאשר מגיע הניצחון מאללה והשחרור,

2 ותראה את האנשים נכנסים בהמוניהם אל דתו של אללה

3 אז הלל בשבח את ריבונך והתחנן אל סליחתו, כי הוא תמיד סלחן.