הקוראן המבורך סורה 112 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 112: אל-אחלאץ (האמונה הטהורה)עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 אמור: הוא אללה, אחד!

2 אללה הוא הנצחי!

3 לא הוליד ולא נולד,

4 ולא היה אחד ששווה לו.