הקוראן המבורך סורה 86 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 86: א-טארק (הכוכב הנוצץ) עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 (שבועה), והרקיע ואל-טארק (בכוכב הלילי הדופק בקול)!

2 והאם הובא לידיעתך מה הוא אל-טארק?

3 הכוכב הנוצץ (בלילה)!

4 אין אפילו יצור אחד שנשאר ללא (מלאך) משגיח.

5 טוב לאדם שיהרהר בדבר שממנו הוא נברא.

6 הוא נברא מנוזל מתפרץ!

7 (הנוזל) אשר מגיע מבין חוליות המותניים ועצמות החזה

8 ובהחלט יכול להשיב אותו (לחיים)!

9 ביום שבו יתגלו כל הסודות,

10 לא יהיה לו (ליצור) שום ישע או מסייע!

11 אני נשבע בשמים אשר מחזירים, במחזוריות, לאדמה את כל מה שעולה ממנה!

12 ובאדמה הנבקעת (בצמיחה מחודשת)!

13 זהו דיבור החלטי,

14 ואיננו היתול.

15 אכן, הם חורשים מזימות,

16 וגם אני חורש מזימות נגדם.

17 לכן, תן מרווח זמן לכופרים, הנח להם עוד זמן מה.