הקוראן המבורך סורה 67 (תרגום דאר אלסלאם)

סורה 67: אל-מולכְּ (המלכות)עריכה

בשם אללה הרחמן הרחום

1 יתברך זה אשר בידו המלכות, והוא הכול-יכול,

2 זה אשר ברא את המוות ואת החיים כדי לבחון אתכם, מי הוא הכי טוב בעשיית מעשים טוב ים, והוא העזוז הסלחן.

3 וזה הוא אשר ברא שבעה רקיעים זה מעל זה. לא תמצא כל חוסר עקביות במה שברא הרחמן. שא עיניך אל השמיים וראה, היש שם אפילו סדק אחד?

4 הבט שוב ושוב, ועיניך ישובו נכלמות ועייפות.

5 ואת הרקיע התחתון קישטנו במאורות (הכוכבים), ועשינו מהם מרגמות עד השדים, והכנו להם את עונש השריפה.

6 ולאלה הכופרים באללה הכנו את עונש הגיהינום, ומר יהיה גורלם.

7 כאשר הם יושלכו לשם (לגיהינום) הם ישמעו את השאגות שלה כאילו היא רותחת.

8 היא (הגיהינום) כמעט מתפוצצת מזעם. ובכל פעם שתושלך אליה קבוצה מן הכופרים, ישאלו אותם השומרים: ״האם לא בא אליכם מישהו שיזהיר אתכם?”.

9 והם יגידו: “כן, בא אלינו מישהו שהזהיר אותנו, אך אנו התכחשנו ואמרנו, אללה לא הוריד דבר, ואתם (השליחים) טעיתם טעות חמורה”.

10 והם ימשיכו ויגידו: “אם רק היינו מקשיבים או חושבים בהיגיון, לא היינו מושלכים אל תוך הלהבה”.

11 כך הם יודו בחטאיהם. ואכן, רחמיו של אללה כל כך רחוקים מאלו הנשרפים בגיהינום.

12 אכן, אלה אשר יראים מריבונם הנסתר, הם יזכו לרחמים. ולגמול גדול

13 דברו בסתר או בגלוי, הוא יודע את אשר בליבכם.

14 האם הבורא אינו יודע את אשר ברא? הוא הנוהג בנועם אשר יודע הכול!

15 הוא אשר הכשיר עבורכם את האדמה, על כן התהלכו בחופשיות בכל המרחבים שלה ואכלו מאשר יעניק לכם, ואכן, לו שייכת התחייה.

16 האם אתם בוודאות שהנישא והעליון לא יגרום לארץ להתבקע תחתיכם כדי לבלוע אתכם ושאז היא תתהפך?

17 או שבטוחים אתם שהעליון והנישא לא ינחית עליכם סופות עם אבנים, ועוד תדעו איך האזהרה שנתתי לכם!

18 אלה שקדמו להם כבר כפרו, וכמה קשה היה העונש!

19 האם אינם רואים את העופות אשר מעליהם, שפורשים כנפיים ולפעמים מקפלים את כנפיהם? רק הרחמן יחזיקם, והוא רואה הכול.

20 ואיזה צבא יכול לעזור לכם מלבד זה של הרחמן? אך הכופרים חיים באשליה.

21 ומי יפרנס אתכם אם הוא ימנע מכם את השגחתו? אולם הם ממשיכים במרדנות ובסטייה.

22 ההולך וראשו בקרקע מישיר לכת? או הצועד זקוף בדרך הישרה?

23 אמור: “הוא אשר ברא אתכם ונתן לכם את השמיעה ואת הראיה ואת הלב. (ובכל זאת) אתם ממעיטים להכיר טובה”.

24 אמור: “הוא זה שפיזר אתכם על פני האדמה, ואליו אתם תושבו ״.

25 ויגידו: “מתי תתגשם ההבטחה הזאת (יום תחיית- המתים), אם צדק תדברו?”

26 אמור להם: “רק אללה יודע, אני רק מספק אזהרות ברורות.״

27 ואולם, כאשר הם ראו אותו(העונש מאללה) מגיע, קדרו פני אלה אשר כפרו, ואז ייאמר להם: “זה הדבר אשר קראתם לו!”

28 אמור: ״בין אם אללה ימית אותי ואת אשר איתי, ובין אם יחוס עלי, מי יגן על הכופרים מהעונש הכואב?”

29 אמור: “הוא הרחמן, (אנחנו) האמנו בו, ועליו(אנחנו) נשענו. עוד תדעו מי זה אשר בתעייה בהירה ״.

30 אמור: ״חשבתם על כך שאם יספגו מימיכם עמוק באדמה, מי יביא לכם מי מעיין?"