פרקי דרבי אליעזר

צילום שער דפוס
ספר
פרקי דרבי אליעזר
חיבור מדרש המיוחס לתנא רבי אליעזר בן הורקנוס
נוסח ויניציאה הש"ד 1544

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם

פרקי דרבי אליעזר (בראשי תיבות: פדר"א) הוא חיבור מדרשי המיוחס לרוב לתנא רבי אליעזר בן הוּרקנוּס.

המדרש היה ידוע בקרב לומדי התורה בכל הדורות. רב עמרם גאון מצטטו, כמו גם רש"י, הרמב"ם, הרמב"ן וראשונים אחרים.

פרקי החיבור:

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | כל הספרקישורים חיצוניים עריכה

מהדורות עריכה