חידושי רבינו חיים הלוי

חידושי ר' חיים על הרמב"םעריכה

חידושים וביאורים על הרמב"ם, מרבנו הגדול החסיד רבן ומאורן של כל בני ישראל מרן רבינו חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק מלפנים ר"מ בהישיבה הגדולה דוולאזין ואח"כ אב"ד ור"מ בעיר בריסק.


חידושי ר' חיים מפי השמועה על הש"סעריכה

קישורים חיצונייםעריכה