אבות דרבי נתן

אבות דרבי נתן
עמוד השער של אבות דרבי נתן, מהדורת שכטר
עמוד השער של אבות דרבי נתן, מהדורת שכטר
שפת המקור עברית
סוגה ספרות חז"ל
קריאת היצירה
ספריא ספר אלקטרוני במאגר ספריא
קטלוגים
VIAF 176199391
הספרייה הלאומית   000013561
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה אבות דרבי נתן
אנציקלופדיית דעת    
מסכתות קטנות
אבות דרבי נתן מסכת סופרים מסכת שמחות (אבל רבתי) מסכת כלה מסכת כלה רבתי
דרך ארץ רבה דרך ארץ זוטא פרק השלום מסכת עבדים מסכת גרים
מסכת כותים ספר תורה מסכת תפילין מסכת מזוזה מסכת ציצית
ספרות תנאית
מסכת חיבוט הקבר מסכת גן עדן מסכת גהנום מסכת ארץ ישראל (אבד) סדר עולם רבא
סדר עולם זוטא מגילת תענית ברייתא דמלאכת המשכן פרקי דרבי אליעזר ברייתא דישועה

משנה | תוספתא | תוספתא מבוארת | תּוֹסֶפְתָּא מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת
תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מסכתות קטנות

מסכתות קטנות

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם

מקור הטקסט עריכה

נוסח א פרק לט ונוסח ב פרק מד: מהדורה ממוחשבת לפי מהדורת שכטר (ווינא, תרמ"ז). נוסח הפנים בתבניות (כך שאפשר להציג כל מאמר בהקשרים שונים, ובמיוחד כמקבילות למסכת אבות). הערותיו של שניאור זלמן שכטר לאחר כל קטע מתייחסות לסוף הקטע (לפי האותיות שהוסיף שכטר למקור בדפוס כדי לציין את הערותיו), אלא אם כן צויין דיבור מתחיל מיוחד.

נוסח א עריכה

הוא הנוסח הנדפס בש"ס דפוס וילנא.

נוסח ב עריכה

ראו גם עריכה

  אבות דרבי נתן, מהדורת שכטר (וינא, תרמ"ז), כולל שתי הנוסחאות והערות מדעיות, סרוק באתר ויקישיתוף

 
הורדה כספר