פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

אבות דרבי נתן

מסכתות קטנות

הטקסט בספר זה הושלם
עמוד השער של אבות דרבי נתן, מהדורת שכטר

תוכן עניינים

מקור הטקסטעריכה

נוסח א פרק לט ונוסח ב פרק מד: מהדורה ממוחשבת לפי מהדורת שכטר (ווינא, תרמ"ז). נוסח הפנים בתבניות (כך שאפשר להציג כל מאמר בהקשרים שונים, ובמיוחד כמקבילות למסכת אבות). הערותיו של שניאור זלמן שכטר לאחר כל קטע מתייחסות לסוף הקטע (לפי האותיות שהוסיף שכטר למקור בדפוס כדי לציין את הערותיו), אלא אם כן צויין דיבור מתחיל מיוחד.

נוסח אעריכה

נוסח בעריכה

ראו גםעריכה