מסכת תפילין

מסכת תפילין
חיבור הנמנה עם המסכתות הקטנות. המסכת מכילה פרק אחד ארוך העוסק ברובו בדיני תפילין
מסכת תפילין
ויקיפדיה ויקיפדיה מסכת תפילין
אנציקלופדיית דעת    פרקי המסכתעריכה

קישורים נוספים: