סדר עולם זוטא

סדר עולם זוטא
מחבר ס"ע זוטא לא נודע מי הוא אבל נראה שחובר בסוף ימי רבנן סבוראי. ואחר זמן נוספו בו דברים גם יש בו השמטות וט"ס כנראה[1].


מהדורה זו מבוססת על המהדורות הבאות הנמצאות באתר hebrewbooks:

http://www.hebrewbooks.org/44472 ויניציאה, ש"ה לפ"ק (5305)

http://www.hebrewbooks.org/24942 בסיליאה, בשלח לפ"ק (5340)

http://www.hebrewbooks.org/20383 המבורג, שנת מתנה טובה (5517) [עם הגהות מבעל שאילת יעבץ (להלן: "הגהות יעבץ")]

http://www.hebrewbooks.org/30660 קארעץ, דבר צוה לאלף דור לפ"ק (5545)

http://www.hebrewbooks.org/24723 בתוספת פרט השנים, זאלקוא, מבשר טוב לפ"ק (5559)

http://www.hebrewbooks.org/34252 לעמבערג, תר"י לפ"ק (5610)

http://www.hebrewbooks.org/34253 ווארשויא, תרכ"ב לפ"ק (5622)

http://www.hebrewbooks.org/39227 עם מבוא הערות ותקונים מאת מנשה גראסבערג מטרעסטינא, לונדריש, שנת עת"ר (5670) [בדפוס זה נחלק הספר לראשונה לפרקים קטנים]

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ כ"ה בדפוס המבורג.